Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Børnehospice, Udgående hospiceteams (palliativ behandling i hjemmet) og Hospice

Pernille Høxbro motivererMotivering for instilling til Landsrådet

Døden er vel nok det sværeste for mange af os at tale om og ikke mindst at forholde sig både i forhold palliativ pleje i hjemmet- hospice pladser til voksne – og i helt særlig grad er døden i forhold til børn er så ufattelig svær og meningsløs at vi nærmest ikke kan magte det.

Lad mig derfor begrunde den del af forslaget først der vedrører børnehospice.

Hvert år dør ca. 400 børn og at 1/3 del har brug for palliativ pleje altså ca 130 børn – men i forhold til børne hospice er virkeligheden at der i Danmark findes 1 børnehospice med 4 senge.

Vi finder at vi som konservative skal gå i front med at få ændret på dette.

Ikke således at alle forældre skal være tvunget til at lægge et døende barn på hospice – men sådan at der skabes en mulighed for det.
Og vigtigst af alt at der for barnet skabes nogle rammer der giver en værdig afslutning på livet og en ro og tryghed for forældrene som kan være tæt på barnet i en tid som ingen af os nok forstiller grufuldheden i.

Derfor mener vi at der et stort behov for at få udarbejdet et lovgrundlag således at der kan skabes de optimale økonomiske og juridiske rammer for etablering flere børnehospicer.

Hvis der er noget som er kompliceret er det samspillet mellem regioner stat og kommune – derfor ønsker vi at folketinget skal udarbejde retningslinjer således at den økonomiske fordeling ved etablering af børnehospicer bliver fastlagt.

Udover hospice enten for børn eller voksne er det efter vores opfattelse meget vigtigt at det menneske der ønsker at dø i sit eget hjem har mulighed for det men med den største og bedste støtte ikke kun fra de pårørende men også fra udgående hospiceteams – det betyder at vi gerne ser at vi fremover både får etableret flere hospicer plader i de større byer og der også etableres udgående hospice teams i til knytning hertil.

Som jeg indledte med er døden så svær det er meget lettere at tale om alt det vi kan og skal gøre for livet men døden kan vi uanset hvad ikke komme udenom.

Derfor håber jeg at landsrådet vil vedtage det fremsatte forslag fordi vi som konservative dermed vil være med til at der skabe værdige rammer både for børn og voksne i den sidste svære tid af livet.

Læs indstillingen fra Frederiksberg Konservative Vælgerforening herunder

Det indstilles, at Folketingsgruppen arbejder for etablering af et lovgrundlag for Børnehospice, at der sker en systematisk vidensopsamling fra de Udgående Hospiceteams, som kan komme den kommunale hjemmepleje til gode, samt for en stærk forøget tildeling af ressourcer, både i etableringsfasen og mht. driftsoverenskomster, for etablering og drift af Børnehospice, Udgående Hospiceteams og Hospice.

Baggrund:

Det er Folketinget, som udstikker de lovmæssige og økonomiske retninger for hvad Regioner kan og må gøre. Inden for hospitalsvæsenet, herunder hospicer, er den økonomiske fordeling, at f.eks. materielle udgifter, så som bygninger og udstyr, kun udgør 20% af omkostningerne, resten er lønninger. Det private vil gerne stå for de materielle værdier, men det er op til staten, regionen og kommunen at stå for driften.

Begrundelse:

Børnehospice:

Der er i dag kun et Børnehospice, Sankt Lukas Stiftelsen (Lukashuset) med 4 senge.

Situationen er atypisk, da der intet lovgrundlag findes for driften af et børnehospice, kun tilladelse til en treårig forsøgsperiode. Derfor har Lukashuset ingen offentlig finansieret driftsaftale.

Hertil kommer at Lukashuset ikke kun modtager terminale kræftpatienter, men også andre lidelser inden for nervesygdomme, hjertesygdomme og medfødte sygdomme. Faktisk udgør kræftpatienterne kun 17%!

Udgående Hospiceteams (palliativ behandling i hjemmet):

Mange terminale patienter ønsker at forblive i deres hjem i de sidste dage. Det er imidlertid meget belastende, ikke alene for patienten men også familien. De Udgående Hospiceteams er her en stor hjælp for både patienten og familien, derfor skal disse styrkes, specielt ved hospicer i større byer.

Udgående Hospiceteam må ikke operere alene, og det betyder, at der altid skal være en person fra den kommunale hjemmepleje tilstede. Det er derfor oplagt, at man laver en systematisk vidensopsamling, så hjemmeplejen kan arbejde tættere sammen med Hospiceteams og i visse tilfælde uden.

Hospice:

Der findes pt ca. 251 hospice-pladser i Danmark. Med den aldrende befolkning vil dette ikke være tilstrækkeligt om 6-7 år. I dag er det primært terminale kræftpatienter, som visiteres til hospice. Skulle man yderligere tage WHO’s anbefalinger til efterretning og inkludere f.eks. nervesygdomme, hjertesygdomme og lungesygdomme, ville behovet stige til + 500 hospice pladser inden for en periode på 6-7 år.

Det er dermed tvingende nødvendigt, at der sættes massivt ind på alle tre områder straks!

Nyt fra Facebook
 • Read More...
 • Idag åbnede jeg julemarked på Center for Social Virksomhed( Magneten) En stor fornøjelse at opleve visionen om en sammenhæng mellem idræt,musik og borgere m handicap dagligt skal værdi for brugerne af huset og borgerne på Frederiksberg er lykkedes i den grad ! Også dejligt at se de mange smukke ting der er skabt af brugerne…

  Read More...
 • Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamøde i kommunalbestyrelsen om unge / vigtigt - for unge er fremtiden ! Senere gruppemøde også kommunalbestyrelses møde kl19.00 - ? 😜 Men jeg måtte lige lade op med 4 gange havbad og 3 gange sauna så skønt nu hjem og gøre den ydre fremtoning mere menneskelig…

  Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamø...

  Read More...
 • Read More...
 • Liberal bliver jeg aldrig men derfor glæder jeg mig nu alligevel til at læse min gode politiske ven Jan E.Jørgensen bog 😉har netop købt den i en pause i en iøvrigt meget lang møde aften i kommunalbestyrelsen 🤔

  Read More...
 • Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget økonomisk ansvarligt budget - som indeholder stor social ansvarlighed. Vi sikrer,at der fortsat tages hånd om vores allersvageste borgere - bl.a styrkelse af bemandingen på vores herberger- forsat fokus på rehabilitering - styrkelse af vores forebyggende indsatser - bevarelse af vores sociale væresteder i…

  Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget øk...

  Read More...
 • På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mange energiske frivillige😊 I år gik de to Frivillighedspriser til henholdsvis Sind og Kirsten Jacobsen ( frivillig på Dansk Kvindesamfunds kvindehjem) En stor tak til prismodtagerne og naturligvis alle de andre frivillige 👍👍Som Socialudvalgsformand er det en stor glæde at uddele priserne sammen med Borgmester Jørgen Glenthøj men…

  På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mang...

  Read More...
 • Det er en længere opdatering uden fotos men håber virkelig du vil læse videre : Fredag aften kl 22.50( jeg var gået i seng og lå og læste) ringede min mobil jeg svarede og følgende lød: Hej det er taxa chauffør kender du en (udelader navn her) ? Åh nej svarede jeg og hvorfor ringer…

  Read More...

Arkiv