Pernille Høxbro

Advokat (H)

DF’ere sure over EU’s succes

Kenneth Kristensen Berth, repræsentant for det EU-skeptiske Dansk Folkeparti, er i Århus Stiftstidende 14/5 ude med riven. Angiveligt er jeg (i mit indlæg “Fredens EU” 11/5) “verdensfjern” og har ikke øjne for, at østlandene er ramt af finanskrisen.

Jeg nævnte imidlertid også finanskrisen, som rammer de nye markedsøkonomier ekstra hårdt. Men den langvarige tendens i de gamle østlande er vækst – grundet øget handel og samarbejde med andre EU-lande og egentlig støtte fra EU. Fx er Danmark blevet stor handelspartner for Polen og de baltiske lande.

Berth surmuler også over de mange “billige østarbejdere”. Men en af tankerne bag EU er, at vi også har ét stort arbejdsmarked.

Der bor fx tusinder af danskere i London, og byggearbejdere er rejst til Tyskland, når økonomien dér var stærkere end vores. Da dansk økonomi var ved at koge over, og vi manglede arbejdskraft, nød vi til gengæld godt af indsatsen fra blandt andre polakker. Det skal vi da ikke være sure over, men derimod glade for!

Debatindlæg bragt i Århus Stiftstidende 22/

Euroen sikrer det bedste ly

Lene Larsen spurgte i Sjællandske 6/5, hvordan jeg i mit indlæg 4/5 kan skrive, at et flertal af svenskerne siger ja til euroen. Det kan jeg, fordi meningsmålinger i Sverige for første gang har vist flertal for den fælles valuta. Med finanskrisen og svenskekronens massive kursfald (som udhuler svenskernes købekraft og levestandard) har mange svenskere fået øjnene op for fordelene ved et tættere økonomisk samarbejde.

De samme fordele kan Danmark nyde godt af i euroen – ligesom Sverige har vi en åben økonomi med stor samhandel, og som et lille land med egen valuta, ligesom Sverige, er vi udsatte, når finansuro hærger.

Lene Larsen mener, at Danmark i øjeblikket har en fordel, fordi vi ved at bevare kronen selv kan sænke renten og devaluere. I praksis vil det dog være meget svært at have lavere rente end det store euroområde, fordi internationale investorer kræver en risikopræmie – altså en højere rente – for at investere i ‘en lille valuta’. Og devalueringer, altså nedskrivninger af kronens værdi, ja, det prøvede vi jo i 1970′erne – uden succes. Vi betaler stadig på regningen.

Debatindlæg bragt i Sjællandske 14/5

Stem radikalt – få en socialist

Det kan gå helt galt for borgerlige midtervælgere, som stemmer radikalt til EU-valget.

Normalt lægger Radikale vægt på at være et borgerligt-liberalt midterparti, og partiet indgår i EU-parlamentets liberale ALDE-gruppe.

Men trods indpakningen kan vælgerne få en helt anden vare, for Radikale er i valgforbund med Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. Så det, der var tænkt som en EU-positiv, liberal stemme, kan meget vel blive vekslet til en stemme til den socialistiske gruppe eller en venstrefløjsgruppe. Og trods det mulige hamskifte hos folkesocialisterne, så er der vist langt mellem de EU-positive dér.

Risikoen for at ville stemme radikalt, men få en socialist, er ekstra stor, fordi Radikale ifølge meningsmålingerne mister sit mandat – og dermed går partiets stemmer automatisk til enten S eller SF.

Et alternativ for EU-positive midtervælgere er at stemme på Venstre eller Konservative (som er i valgforbund). Så går stemmen enten til den liberale gruppe eller til den store centrum-konservative gruppe, som har præget udviklingen siden EU’s grundlæggelse.

Debatindlæg bragt i bl.a. Nordjyske Stiftstidende, Kalundborg Folkeblad og Lolland-Falsters Folketidende 16/5samt Sjællandske 20/5.

Nyt fra Facebook

Arkiv