Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Pernille Høxbros afslutningstale

Pernille Høxbros afslutningstale v. uddeling af Frederiksberg Frivillighedspris torsdag den 26. september 2019

Tak Borgmester for de pæne ord.

Men nu til det dagen drejer sig om i dag !

Først og fremmest vil jeg på vegne af hele Socialudvalget ønske stort tillykke til årets prismodtagere – GAME Playmakers, Mona Ulsted og Anni Jeppesen.

Både jeg og de øvrige medlemmer af socialudvalget er glade for at kunne støtte op om jeres store frivillige indsats og engagement på det sociale område.

Det er altid en svær beslutning, når vi i Socialudvalget skal vælge to blandt mange gode kandidater. – for alle gør det jo fantastisk !

Og derfor er det ikke kun årets prisvindere, der fortjener hyldest.

Derfor vil jeg gerne fremhæve alle, der var indstillet til årets frivillighedspriser.

I bruger på hver jeres måde jeres tid og kræfter på at gøre en forskel for borgere på Frederiksberg.

Så der skal lyde en stor tak til:

 • Cykeltrænerne på Frederiksberg (Røde Kors Hovedstaden)
 • Loppeshoppen og GIVRUM (Diakonissestiftelsen)
 • Interkulturelt Kvinderåd
 • Kirkens Korshærs Vaskeri
 • Brian Lund og Katerina Katsarelia, peer-løbetræner for Frederiksberg Sundhedscenter
 • Hans Weinreich, Frederiksberg Gruppen
 • Dorthe Munch Nielsen, Solbjerggruppen
 • Kate Rist, Den Gule Villa
 • Lise Parnow, Ældre Sagen Frederiksberg
 • Ouasima Benamar, Kulturel brobygger
 • Susan Vestergaard, Gåbuddies Frederiksberg

Jeres indsats er guld værd!

 

Det er så tydeligt at se, at frivilligheden – særligt på det sociale område – får større og større betydning.

Det frivillige sociale arbejde repræsenterer noget helt særligt – et stærkt fællesskab.

Takket være alle jer frivillige bliver mange socialt udsatte og ældre inkluderet i hverdagens fællesskaber, og mange børn og unge får gode oplevelser og trygge relationer, der giver livskvalitet.

Som kommune har vi et stort ansvar for at styrke og bakke op om det gode samarbejde med civilsamfundet og alle de mange frivillige sociale aktiviteter.

Derfor inddrager vi frivillige foreninger og organisationer så meget som muligt.

Det gør vi konkret, når vi i Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget hvert år prioriterer og uddeler midler.

I 2019 fik 82 foreninger støtte fra §18-puljen til frivilligt socialt arbejde, og 33 foreninger fik støtte fra §79-puljen til frivillige ældreaktiviteter.

Det er nemlig i samarbejdet mellem kommune og civilsamfund, at de gode resultater skabes.

Og det er med til at gøre Frederiksberg til en socialt bæredygtig by.

Som borgmesteren nævnte, er det sidste gang, at jeg skal være med til at uddele Frederiksberg Frivillighedspris.

I mange år har det frivillige sociale arbejde fyldt rigtig meget her på Frederiksberg og i mit virke som rådmand og formand for Socialudvalget.

Derfor er det også særligt for mig at uddele netop denne pris som noget af det sidste, inden jeg træder tilbage.

Jeg ved, at det frivillige arbejde også fremadrettet til fylde rigtig meget på Frederiksberg.

Frivilligheden ligger nemlig dybt i byens dna.

Jeg vil slutte af med at sige tak til jer alle.

Tak for det gode samarbejdet og alle de timer vi i forskellige sammenhænge har tilbragt sammen de sidste mange år.

Nu er det er tid til at hygge og snakke lidt, og ønske prismodtagerne tillykke.

Tak.

Nyt fra Facebook

Arkiv