Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

CV

Curriculum Vitae – Pernille Høxbro
   
   
Navn: Pernille Høxbro
Bopæl: Femte Juni Plads 15
  2000 Frederiksberg
   
Fødselsdato: 7. december 1959
   
Uddannelse: 1978 – Student fra Herlufsholm Skole, Næstved
  1984 – Københavns Universitet, cand. jur.
  1986 – Advokatfuldmægtig
  1988 – Advokatbestalling
  1989 – Møderet for Landsret
  2009 – Møderet for Højesteret
   
Karriereforløb:  
   
2014 – Udpeget som medlem af Københavns Huslejenævn
   
2013 – Udpeget som lægdommer ved boligretten i Københavns retskreds og Lyngby Ret
   
2016 – Selvstændig advokat,
  Advokatfirmaet Pernille Høxbro,
  DADES Huset
  Lyngby Hovedgade 4
  2800 Lyngby
   
2013 – 2016 Selvstændig advokat,
  Advokatfirmaet Pernille Høxbro,
  Charlottenlund Stationsplads 2
  2920 Charlottenlund
   
2010 – 2013 Selvstændig advokat,
  Advokatfirmaet Pernille Høxbro, c/o Privatbo, Dahlerupsgade 5,4, 1603 København V
   
2008 – 2010 Selvstændig advokat i Advodan Lyngby,
  Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
   
2002 – 2008 Ansat advokat i Qvortrup Administration A/S og Qvortrup Advokatfirma
   
1989 – Direktør i Den Selvejende Institution Frederiksgården, Frederiksberg
   
1995 – 2002 Medlem af bestyrelserne for Jørgen & Karen-Marie Gronemann´s Fond og Hans Damgaards Fond
   
1995 – 1999 Medlem af bestyrelsen i Statens Ungdomsboligfond
   
1995 – 2002 Direktør i Drostfonden
   
1996 – 2002 Direktør Ejendomsselskabet Taarbækshave ApS
   
1986 – 2002 Advokatfuldmægtig/ansat advokat hos advokat Torben Heding Andersen, Advokaterne Arup & Hvidt
   
1984 – 1986 Fuldmægtig i Landbrugsministeriet
   
   
   
Politisk karriere:  
   
2014 – Formand for Socialudvalget i Frederiksberg Kommunalbestyrelse
   
2014 – Medlem af bestyrelsen i Frederiksberg Energi A/S
   
2014 – Formand for Frederiksberg Vand og Kloak A/S
   
2007 – Medlem af Det Konservative Folkeparti og medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti
   
1993 – 2007 Indvalgt i Frederiksberg kommunalbestyrelse for det Radikale Venstre,
   
1993 – 2008 og 2009 – 2013 Rådmand i Frederiksberg Kommune,
   
2009 – 2013 Formand for Børneudvalget i Frederiksberg kommunalbestyrelse,
   
1993 – 2009 Formand for Bolig- og Ejendomsudvalget i Frederiksberg kommunalbestyrelse,
   
1993 – Medlem af diverse stående udvalg i kommunalbestyrelsen, p.t. Børneudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.
   
2009 Kandidat til Europaparlamentet for Det Konservative Folkeparti,
   
1993 – 2009 Medlem af Frederiksberg kommunes ”Udvalg til præmiering af gode og smukke bygninger”,
   
1980 – 2007 Medlem af Det Radikale Venstre, herunder folketingskandidat, medlem af partiet hovedbestyrelse samt diverse andre tillidshverv.
   
Foreninger m.v.  
   
2014 – Medlem af og næstformand for Frederiksberg Handicapråd
   
2014 – Medlem af og formand for Frederiksberg Frivillighedsforum
   
2012 – 2013 Præsident for Rotary Frederiksberg
   
2009 – Medlem af Frederiksberg Rotary
   
2013 – Medlem af bestyrelsen og formand for Ungdomspensionen Jens Jessens vej
   
2008 Medlem af bestyrelsen i R98
   
2007 – 2016 Medlem af bestyrelsen og næstformand for Børnehuset SIV, Farum
   
2001 – 2009 Medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Louis Petersens Børnegaard
   
1987 – 1989 Formand for Foreningen af advokatfuldmægtige og ansatte advokater, DJØF
   
1986 – 1989 Medlem af bestyrelsen i Foreningen af advokatfuldmægtige og ansatte advokater, DJØF
   
   
   
Arbejdsområder:  
   
Administration af fast ejendom, køb og salg af fast ejendom, byggesager, lejeret, inkasso, tvangsauktioner og retssagsbehandling med fokus på boligretssager.
   
Har haft ejendomsadministration og de heraf følgende juridiske discipliner som hovedarbejdsområde igennem hele min advokatkarriere, herunder har jeg erhvervet et dybt kendskab til alle dele af administration af fast ejendom fra byggetekniske forhold, økonomiske forhold, juridiske til regnskabsmæssige forhold.
   
Sprog:  
   
Engelsk, Skandinaviske sprog og noget tysk.
   
Civil status:  
   
Voksen søn, Mads, født i 1994. Fritidsinteresser: Familien (inklusiv dværgschnauzeren Fifi), politik, litteratur , rejser og ikke mindst samvær med mange skønne venner.
   
   
Frederiksberg den 30. marts 2017  

 

Nyt fra Facebook

Arkiv