CV

Curriculum Vitae – Pernille Høxbro
Navn: Pernille Høxbro
Bopæl: Karlslunde Mosevej 56
2690 Karlslunde
Fødselsdato: 7. december 1959
Uddannelse: 1978 – Student fra Herlufsholm Skole, Næstved
1984 – Københavns Universitet, cand. jur.
1986 – Advokatfuldmægtig
1988 – Advokatbestalling
1989 – Møderet for Landsret
2009 – Møderet for Højesteret
Karriereforløb:
2014 – Udpeget som medlem af Københavns Huslejenævn
2013 – Udpeget som lægdommer ved boligretten i Københavns retskreds og Lyngby Ret
2016 – Selvstændig advokat,
Advokatfirmaet Pernille Høxbro,
DADES Huset
Lyngby Hovedgade 4
2800 Lyngby
2013 – 2016 Selvstændig advokat,
Advokatfirmaet Pernille Høxbro,
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
2010 – 2013 Selvstændig advokat,
Advokatfirmaet Pernille Høxbro, c/o Privatbo, Dahlerupsgade 5,4, 1603 København V
2008 – 2010 Selvstændig advokat i Advodan Lyngby,
Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
2002 – 2008 Ansat advokat i Qvortrup Administration A/S og Qvortrup Advokatfirma
1989 – Direktør i Den Selvejende Institution Frederiksgården, Frederiksberg
1995 – 2002 Medlem af bestyrelserne for Jørgen & Karen-Marie Gronemann´s Fond og Hans Damgaards Fond
1995 – 1999 Medlem af bestyrelsen i Statens Ungdomsboligfond
1995 – 2002 Direktør i Drostfonden
1996 – 2002 Direktør Ejendomsselskabet Taarbækshave ApS
1986 – 2002 Advokatfuldmægtig/ansat advokat hos advokat Torben Heding Andersen, Advokaterne Arup & Hvidt
1984 – 1986 Fuldmægtig i Landbrugsministeriet
Politisk karriere:
1.10 2019 Nedlagt alle mine politiske hverv på Frederiksberg og udtrådt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
2014 – 2019 Formand for Socialudvalget i Frederiksberg Kommunalbestyrelse
2014 – 2017 Medlem af bestyrelsen i Frederiksberg Energi A/S
2014 – 2017 Formand for Frederiksberg Vand og Kloak A/S
2007 – Medlem af Det Konservative Folkeparti og medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti
1993 – 2007 Indvalgt i Frederiksberg kommunalbestyrelse for det Radikale Venstre,
1993 – 2008, 2009 – 2013, 2018 – Rådmand i Frederiksberg Kommune,
2009 – 2013 Formand for Børneudvalget i Frederiksberg kommunalbestyrelse,
1993 – 2009 Formand for Bolig- og Ejendomsudvalget i Frederiksberg kommunalbestyrelse,
1993 – 2019 Medlem af diverse stående udvalg i kommunalbestyrelsen, pt. Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget
2009 Kandidat til Europaparlamentet for Det Konservative Folkeparti,
1993 – 2009 Medlem af Frederiksberg kommunes ”Udvalg til præmiering af gode og smukke bygninger”,
1980 – 2007 Medlem af Det Radikale Venstre, herunder folketingskandidat, medlem af partiet hovedbestyrelse samt diverse andre tillidshverv.
Foreninger m.v.
 2018 – 2019  Medlem  og næstformand for Frederiksbergs Udsatteråd
2018 – 2019 Medlem af Frederiksbergs Folkeoplysningsudvalg
2014 – 2019 Medlem af og næstformand for Frederiksberg Handicapråd
2014 – 2019 Medlem af og formand for Frederiksberg Frivillighedsforum
2012 – 2013 Præsident for Rotary Frederiksberg
2009 – 2018 Medlem af Frederiksberg Rotary
2013 Medlem af bestyrelsen og formand for Ungdomspensionen Jens Jessens vej
2008 Medlem af bestyrelsen i R98
2007 – 2016 Medlem af bestyrelsen og næstformand for Børnehuset SIV, Farum
2001 – 2009 Medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Louis Petersens Børnegaard
1987 – 1989 Formand for Foreningen af advokatfuldmægtige og ansatte advokater, DJØF
1986 – 1989 Medlem af bestyrelsen i Foreningen af advokatfuldmægtige og ansatte advokater, DJØF
Arbejdsområder:
Administration af fast ejendom, køb og salg af fast ejendom, byggesager, lejeret, inkasso, tvangsauktioner og retssagsbehandling med fokus på boligretssager.
Har haft ejendomsadministration og de heraf følgende juridiske discipliner som hovedarbejdsområde igennem hele min advokatkarriere, herunder har jeg erhvervet et dybt kendskab til alle dele af administration af fast ejendom fra byggetekniske forhold, økonomiske forhold, juridiske til regnskabsmæssige forhold.
Sprog:
Engelsk, Skandinaviske sprog og noget tysk.
Civil status:
Voksen søn, Mads Høxbro, født i 1994. Bonus søn Niels Peter Bech født 1995.

Gift 9.juni 2019 med Advokat (H) Søren Bech

Fritidsinteresser: Familien, politik, litteratur, rejser, vinterbadning, og vores skønne sommerhus i Rødhus/ Nord Jylland . Sidst men ikke mindst samvær med mange skønne venner.

Karlslunde den 7.okotober 2020