Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Pernille Høxbros afslutningstale

Pernille Høxbros afslutningstale v. uddeling af Frederiksberg Frivillighedspris torsdag den 26. september 2019

Tak Borgmester for de pæne ord.

Men nu til det dagen drejer sig om i dag !

Først og fremmest vil jeg på vegne af hele Socialudvalget ønske stort tillykke til årets prismodtagere – GAME Playmakers, Mona Ulsted og Anni Jeppesen.

Både jeg og de øvrige medlemmer af socialudvalget er glade for at kunne støtte op om jeres store frivillige indsats og engagement på det sociale område.

Det er altid en svær beslutning, når vi i Socialudvalget skal vælge to blandt mange gode kandidater. – for alle gør det jo fantastisk !

Og derfor er det ikke kun årets prisvindere, der fortjener hyldest.

Derfor vil jeg gerne fremhæve alle, der var indstillet til årets frivillighedspriser.

I bruger på hver jeres måde jeres tid og kræfter på at gøre en forskel for borgere på Frederiksberg.

Så der skal lyde en stor tak til:

 • Cykeltrænerne på Frederiksberg (Røde Kors Hovedstaden)
 • Loppeshoppen og GIVRUM (Diakonissestiftelsen)
 • Interkulturelt Kvinderåd
 • Kirkens Korshærs Vaskeri
 • Brian Lund og Katerina Katsarelia, peer-løbetræner for Frederiksberg Sundhedscenter
 • Hans Weinreich, Frederiksberg Gruppen
 • Dorthe Munch Nielsen, Solbjerggruppen
 • Kate Rist, Den Gule Villa
 • Lise Parnow, Ældre Sagen Frederiksberg
 • Ouasima Benamar, Kulturel brobygger
 • Susan Vestergaard, Gåbuddies Frederiksberg

Jeres indsats er guld værd!

 

Det er så tydeligt at se, at frivilligheden – særligt på det sociale område – får større og større betydning.

Det frivillige sociale arbejde repræsenterer noget helt særligt – et stærkt fællesskab.

Takket være alle jer frivillige bliver mange socialt udsatte og ældre inkluderet i hverdagens fællesskaber, og mange børn og unge får gode oplevelser og trygge relationer, der giver livskvalitet.

Som kommune har vi et stort ansvar for at styrke og bakke op om det gode samarbejde med civilsamfundet og alle de mange frivillige sociale aktiviteter.

Derfor inddrager vi frivillige foreninger og organisationer så meget som muligt.

Det gør vi konkret, når vi i Socialudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget hvert år prioriterer og uddeler midler.

I 2019 fik 82 foreninger støtte fra §18-puljen til frivilligt socialt arbejde, og 33 foreninger fik støtte fra §79-puljen til frivillige ældreaktiviteter.

Det er nemlig i samarbejdet mellem kommune og civilsamfund, at de gode resultater skabes.

Og det er med til at gøre Frederiksberg til en socialt bæredygtig by.

Som borgmesteren nævnte, er det sidste gang, at jeg skal være med til at uddele Frederiksberg Frivillighedspris.

I mange år har det frivillige sociale arbejde fyldt rigtig meget her på Frederiksberg og i mit virke som rådmand og formand for Socialudvalget.

Derfor er det også særligt for mig at uddele netop denne pris som noget af det sidste, inden jeg træder tilbage.

Jeg ved, at det frivillige arbejde også fremadrettet til fylde rigtig meget på Frederiksberg.

Frivilligheden ligger nemlig dybt i byens dna.

Jeg vil slutte af med at sige tak til jer alle.

Tak for det gode samarbejdet og alle de timer vi i forskellige sammenhænge har tilbragt sammen de sidste mange år.

Nu er det er tid til at hygge og snakke lidt, og ønske prismodtagerne tillykke.

Tak.

Pernille Høxbro stopper i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Rådmand og formand for socialudvalget Pernille Høxbro har med udgangen af september 2019, valgt at fraflytte kommunen og nedlægger derfor sine politiske hverv i kommunalbestyrelsen.

Pernille Høxbro har igennem sine 26 år lange karriere i Frederiksberg Kommunalbestyrelse favnet bredt og har bestridt flere ansvarstunge udvalgs- og bestyrelsesposter, bl.a. som formand for kommunens børneudvalg, bolig- og ejendomsudvalg samt nu socialudvalget og har gennem flere perioder været medlem af magistraten.

Pernille Høxbro har gennem sin politiske karriere deltaget i stort set alle politiske udvalg, og har således en bred og solid viden om de mange temaer, der fylder i en kommunal kontekst.

I forbindelse med anmodningen om udtrædelse udtaler Borgmester Simon Aggesen (C):          ,

”Det er en stor kapacitet, der nu efter mange år desværre vælger at forlade kommunalpolitik. Pernille har et medfødt politisk talent – hun er en skarp og markant debattør og har igennem alle årene været en forkæmper for både børn, ældre, handicappede og social udsatte. Personligt sætter jeg stor pris på Pernille. Hun er et bestemt, men også varmt menneske med hjertet på rette sted. Vi kommer til at savne Pernille i den konservative gruppe”, siger borgmesteren, der samtidig respekterer hendes beslutning:

”Byen skylder Pernille en stor tak for hendes enorme indsats for fællesskabet og de, som har haft brug for en ekstra håndsrækning”, afslutter borgmesteren.

I forbindelse med anmodning om udtrædelse, udtaler Pernille Høxbro (C):

”I 26 år har jeg haft den helt fantastiske ære at være folkevalgt som medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og sammen med mine gode politiske kollegaer i kommunalbestyrelsen, har jeg været med til at udvikle Frederiksberg til den moderne og attraktive by, vi har i dag. En by hvor social ansvarlighed, grøn omstilling, og med plads til alle er i højsæde. Det er jeg stolt af.

At arbejde med lokal politik i så mange år har for mig personligt været en stor glæde og kilde til daglig inspiration. Jeg er derfor dybt taknemmelig over, at vælgerne i gennem alle årene har givet mig opbakning, således at jeg har kunne bruge min energi og kræfter til at arbejde med politik på Frederiksberg”, siger Pernille Høxbro, som uddyber baggrunden for hendes udtræden:

”I sommer blev jeg gift, og min mand og jeg har besluttet at bosætte os uden for byen og sammen begynde vores fælles liv i nye rammer. Som følge heraf udtræder jeg af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Det har ikke været nogen nem beslutning for mit hjerte vil altid banke for Frederiksberg, og jeg kommer til at savne mit samarbejde med byens nye og dygtige borgmester og de mange andre ildsjæle, der dagligt gør en kæmpe indsats for Frederiksberg”, afslutter Pernille Høxbro.

Carina Høedt overtager som 1. suppleant Pernille Høxbros plads i kommunalbestyrelsen.

25 års jubilæum

Kan ikke forstå at der er gået 25 år siden jeg blev valgt til medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse ! Men ih hvor jeg glæder mig til næste fredag 😊og alle er velkomne 😃Det har været 25 helt fantastiske dejlige år !

1 2 3 18

Nyt fra Facebook

Arkiv