Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Indvielse af de to nye botilbud i LIOBA

Tak til borgmesteren

Jeg er selvfølgelig også rigtig glad for at være med til at åbne hele to nye botilbud i dag.

Der sker virkelig meget på socialområdet her på Frederiksberg. Den Sociale Masterplan tegner linjerne i et stort projekt, der skal sikre at vi kan tilbyde borgerne gode boliger og sociale tilbud af høj kvalitet. Og vi er godt på vej. For eksempel ombygningen og renoveringen på Betty Nansens Allé og hjemtagelsen af de beskyttede værksteder fra Egegårdsvej i Rødovre til en helt nyindrettet og topmoderne bygning på Bernhard Bangs Allé.

Det er gode løsninger, der betyder at vi ikke behøver at sende Frederiksberg-borgere land og rige rundt til dyre tilbud i andre kommuner, men i stedet kan tilbyde udsatte borgere en meningsfyldt hverdag i deres egen kommune.

I sidste uge holdt vi indvielse af de nye udearealer ved Magneten og Center for social virksomhed, og i går aftes havde vi nabomøde, hvor vi fik lejlighed til at fortælle om de nye botilbud i Liobabygningen. Det var et godt møde, og der var mange, der havde hevet et par timer ud af kalenderen for at høre mere om de nye tilbud og for at få svar på deres spørgsmål om husets fremtid.

I dag er også en god dag, fordi vi nu kan tilbyde et godt sted at bo til de beboere, der kommer fra botilbuddet på Mariendalsvej, og til fremtidige beboere der slås med de samme problemer.

Lioba er et godt tilbud. Og her tænker jeg ikke kun på de fysiske rammer, som er væsentligt forbedret i forhold til den gamle villa. Botilbuddet Lioba er nemlig meget mere end bare et sted at bo. Det er også et sted at leve.

Vi har opgraderet på alle fronter, så vi nu kan tilbyde den bedst mulige og helt rigtige støtte til alle der bor her – både individuelt og i fællesskab. På personalesiden har vi også opgraderet, så det nu altid er muligt at få fat i en medarbejder på stedet, når man har brug for hjælp eller en at snakke med. Når det er sagt synes jeg også, at de nye lokaler indbyder til at skabe et godt fællesskab mellem jer der bor her. Mulighederne er her i hvert fald, hvad enten det er i køkkenet, i fællesrummet eller i jeres private bolig. Det håber jeg I gør brug af.

Bostedet Betty er her jo som borgmesteren fortalte kun for en periode, men det er jo trods alt alligevel i 2 år, mens vi renoverer og ombygger på Betty Nansens Allé. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at finde et godt sted til beboerne fra Betty, mens I venter på at jeres nye lejligheder bliver klar. Men det bliver altså først efter sommerferien i 2019.

Jeg synes vi har fået skabt et rart og hyggeligt miljø, hvor der både er plads til den enkelte og til fællesskabet – både indenfor og udenfor i haven. Jeg er sikker på, at alle får det godt her.

Frem til 2019 vil både Lioba og Betty have til huse her, og når den tid kommer står vi med en ny situation, og med det også nogle nye muligheder. Det ligger selvfølgelig i kortene, at de boliger Betty efterlader, når beboerne vender hjem til deres nyrenoverede boliger ikke skal stå ubenyttede hen. Derfor arbejder vi allerede nu med tanker og idéer til hvordan vi bedst udnytter de Betty-boliger der bliver ledige til den tid. Og jeg er glad for, at der med budgetforliget er enighed om at vi skal udvide Lioba til et mere omfattende tilbud med alternative plejeboliger.

Men det er jo fremtid, og jeg synes at vi i dag skal glæde os over kan fejre indvielsen af de to botilbud, Lioba og Betty. Der vil selvfølgelig være mulighed for at komme lidt rundt og se hvordan vi har indrettet os. Det ved jeg at vores socialchef Flemming Nielsen vil fortælle nærmere om, så jeg vil om et øjeblik give ordet videre til ham. Men inden da kan jeg lige nå at sige tillykke til alle de nye beboere her i Lioba, og endelig en stor tak for et rigtig godt samarbejde til både Handicaprådet og Søster Benedikte. Jeg er sikker på at vi får et godt naboskab på med klostret og med de andre naboer i området.

Tusind tak. Og så vil jeg give ordet videre til Flemming Nielsen


Baggrundsoplysninger – indvielse af to nye botilbud på Lioba 20. september 2017 Læs resten

VALGstafetten – FREDERIKSBERG BLADET

Foto: MICHAEL PALDAN

Foto: MICHAEL PALDAN

PERNILLE HØXBRO

Det Konservative Folkeparti • 57 år • selvstændig advokat • fraskilt • mor til Mads (23 år)

POLITISK

HVAD MOTIVEREDE DIG TIL AT GÅ IND I LOKALPOLITIK?
»Der var ikke nogen enkelt sag men derimod et ønske om at være med til at påvirke den by, vi bor i. Jeg har altid været aktiv i politik og interesseret mig for samfundet. Jeg er – meget enkelt sagt – vild med politik.«

HVORNÅR GØR DET DIG GLAD AT VÆRE LOKALPOLITIKER?
»Når jeg oplever, at politiske beslutninger gør en forskel hos borgerne eller er med til at engagere borgerene. For eksempel, da vi i 2015 skulle modtage de første flygtninge og Solbjerg-gruppen blev dannet af frivillige Frederiksbergborgere, som gør en fantastisk indsats for at integrere vores nye medborgere
med flygtningebaggrund.«

HVORNÅR ER LOKALPOLITIK EN SMULE TRÆLS?
»Når man som lokalpolitiker bliver skudt motiver i skoene, man slet ikke har sagt.«

NÆVN TRE EGENSKABER,SOM DU GERNE HUSKES FOR,NÅR DU FORLADER POLITIK.
»Troværdighed – flid – vedholdenhed.«

HVAD TROR DU, DE ANDRE KOMMUNALBESTYRELSEN SIGER OM DIG SOM POLITIKER OG MENNESKE?
»At jeg er en hård hund, men at jeg er velforberedt.
Og så tror jeg, man vil sige, at jeg er en okay person at være sammen med, fordi jeg faktisk har et varmt hjerte.
Måske også at jeg er et festligt bekendtskab – eller ikke er kedelig.«

FORTÆL MED TRE ORD, HVOR SKILLER DIG UD FRA DE ØVRIGE KANDIDATER.
»Erfaren – autentisk – modig.

PRIVAT

HVILKEN KULTURINSTITUTION PÅ FREDERIKSBERG BETYDER MEST FOR DIG?
»Frederiksberg Svømmehal. Der lærte jeg at svømme som fem-årig hos fru Juhl. Jeg har altid holdt meget af at komme der.«

HVOR ER DIT FORETRUKNE STED PÅ FREDERIKSBERG?
»De små detailforretninger på Peter Bangs Vej.«

HVAD LYTTER DU TIL?
»Thomas Helmig, Frank Sinatra, Katie Melua, Whitney Houston, Brødrene Olsen, TV-2, Liga og Shaka Loveless.«

HVAD ER DIN YNDLINGSFILM?
»’De andres liv’ (tysk film om en Stasi-agents forvandling, red.).«

HVILKEN BOG LIGGER PÅ DIT NATBORD?
»’BZ’ af Peter Øvig og ’Afgrunden’ af Kim Leine.«

HVAD ER DIT YNDLINGSSPISESTED PÅ FREDERIKSBERG?
»Hansens Gamle Familiehave.«

Fortalt til:
BO BØRRESEN
Foto:
MICHAEL PALDAN

TIRSDAG 19. SEPTEMBER 2017 / FREDERIKSBERG BLADET / 25

Socialudvalgsformandens tale til indvielse af Magnetens skærmede udearealer, 14. september kl. 14.00

Tak til borgmesteren.

Også for mig som socialudvalgsformand er det en helt særlig dag i dag.

En by – og et samfund – skal i høj grad kendes på, hvordan vi tager hånd om hinanden. Det gælder selvfølgelig også vores mest sårbare medborgere.

Center for Social Virksomhed har nu allerede været i gang her på Magneten i et par år, og er i den grad også blevet den succes, vi håbede på.

Og som borgmesteren sagde, så er markeringen i dag noget helt særligt, fordi vi nu kan fuldende et moderne beskæftigelses- og aktivitetstilbud med de her skønne omgivelser.
Det vi i dag kan tage i brug og vise frem for omverdenen er ikke bare en have, ikke bare en bålplads og ikke bare en sansehave. Det er det også, men det er mest af alt et fristed for Magnetens brugere. Det er helt unikt tilbud og en løsning, man ikke ser ret mange andre steder.

Samlet bliver vi i stand til at tilbyde udsatte medborgere med autisme og udviklingshæmning rammerne til en meningsfyldt hverdag. Frederiksberg er en dejlig by, og det skal vi alle have mulighed for at få glæde af.

Det skærmede udeareal udgør også en vigtig brik i vores vision for kommunens samlede socialområde, nemlig at vi her på Frederiksberg selv kan forme og levere både sociale tilbud og boliger, i stedet for at købe dyre pladser uden for kommunen. I stedet for at sende Frederiksberg-borgere land og rige rundt til tilbud i andre kommuner, ser vi det som en stor kvalitet, at vi er i stand til at tilbyde udsatte borgere en meningsfyldt hverdag i deres egen kommune.

Det er for længst blevet hverdag for Magneten – men på en festlig dag som i dag er det værd at huske, at før Magneten åbnede, tilbragte mange af brugerne hverdagen i utidssvarende lokaler i Rødovre.

Men i de seneste år har vi igangsat en kæmpe modernisering af tilbuddene på det sociale område under rammerne af det vi kalder ”Den Sociale Masterplan” – og hvor etableringen af Magneten faktisk var det allerførste led i den plan, intet mindre.

Vi har investeret i god tid og bygget til vores behov på en måde som bestemt ikke er virkeligheden i mange andre kommuner.

Det gør vi ud fra en helhedstankegang, hvor funktionalitet og et godt hverdagsliv for brugere og borgere, arbejdsforhold for personale og en sund økonomi altid bindes sammen på Frederiksberg. Haven her er netop et godt eksempel på det.

Med denne have er det muligt for dem at komme udenfor i grønne omgivelser hver dag, hele året rundt – også selvom man måske bor på 5. sal – og hverdagen ikke lige arter sig til det, når man kommer hjem ud på eftermiddagen.

Det kan vi også godt glæde os over i dag, og om en præcis en uge står vi et andet sted i byen og kan tage to andre sociale tilbud i brug, nemlig i bygningen Lioba på O. V. Kjettinges Allé.

Men i dag handler det om Magnetens skærmede udearealer, der både fagligt og i forhold til den bygningsmæssige løsning viser Frederiksberg fra sin mest innovative og kreative side,

En stor tak til de mange, der har fået det til at ske – ingen nævnt, ingen glemt – og en stor tak til brugerne for jeres input og for jeres tålmodighed,

Jeg håber, I bliver rigtig glade for det. Et stort tillykke.

Skærmede udearealer til Magnetens sårbare brugere

Magneten
Magneten på Bernhard Bangs Allé rummer Frederiksberg Kommunes Center for Social Virksomhed, som er et nyt beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske handicaps, borgere med udviklingshæmning og borgere med uutismespektrumforstyrrelser. Derudover rummer Magneten faciliteter til musikere, aftenskoler og kampsportsudøvere.
Magneten er etableret som en del af Den Sociale Masterplan. Den Sociale Masterplan har som overordnet formål at sikre optimale fysiske, faglige og driftsmæssige forhold for de specialiserede, sociale målgrupper. Den Sociale Masterplan tilstræber bæredygtighed, så kommunen i videst muligt omfang bliver fagligt selvforsynende med boliger og beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med psykiske og fysiske handicap.

Den nye have
Torsdag den 14. september 2017 kl. 14-15 indvies Magnetens nye skærmede udearealer. Det sker på adressen Bernhard Bangs Allé 43.
Anlægget består af et 100% skærmet udeareal, der er placeret i 1. sals højde. Projektet indeholder dels et støbt dæk på søjler, fire meter over terræn, dels værksteder og depoter. På dækket er etableret et vækstlag til skærmede udearealer, et væksthus, samt en overdækket bålplads. Det er de skærmede udearealer, som udgør den største del af projektet. Samtidig er værksteder og depot en afgørende forudsætning for sjakholdet, som laver bl.a. gartneropgaver. Ankomst til haven er via en gangbro fra Magneten. Desuden udnyttes Magnetens elevatortårn til handicapvenlig adgang.
Parkering til den nye svømmehal er etableret i terræn under haven. Projektet er en unik og alternativ løsning til parkeringskælder, som sikrer, at brugerne får fantastiske udearealer samtidig med, at parkering til bl.a. svømmehallens brugere er tilgodeset.
De skærmede udearealer til Magneten er en vigtig byggeklods i den samlede sociale masterplan, da det betyder, at borgere der bl.a. bor i botilbud kan tilbydes en indholdsrig og meningsfuld hverdag såvel inde som ude gennem fagligt kvalificerede og udviklingsorienterede beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Drift af Magneten – den daglige gang i huset og haven
Der arbejdes med at udvikle Magneten ud fra socialøkonomiske principper, således at hverdagen for brugerne tilnærmes mest muligt et ordinært arbejde eller uddannelse. Dvs. at der med et socialøkonomisk sigte arbejdes i retning af en virksomhedsform, der har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål og har et salg af ydelser og/eller produkter.
Involvering af brugerne kan således foregå dels i forbindelse med café- og udstillingsaktiviteter, og hvor brugerne eller andre relevante grupper kan indgå i serviceopgaver, dels i forbindelse med selve driften af huset, herunder fx gartnerarbejde og indvendig vedligeholdelse. De skærmede udearealer er en vigtig del af borgernes hverdag, da de er med til at vedligeholde haven og udvikle indholdet i den.

Økonomi
Det samlede anlægsbudget for Magnetens skærmede udearealer og værksted- og depotrum er 10,9 mio. kr. Entreprenøren Strømberg & Sahl har stået for opførelsen af byggeriet.

Nyt fra Facebook

Arkiv