Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Mangfoldighedsdag og overrækkelse af integrationspriser 2018

Uddeling af integrationspriserne 2018

Kære alle

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til Integrationsrådet for at igen i år at arrangere mangfoldighedsdagen.
Mangfoldighedsdagen er Frederiksberg Kommunes og Integrationsrådets hyldest til den rummelighed og mangfoldighed, der kendetegner vores by.
Her har vi plads til alle, og det skal der også være fremover.
Det synliggør vi blandt andet med dagens arrangement.
Vi har på Frederiksberg gennem de sidste år vist vores rummelighed, og vist hvordan vi som by står sammen, når nye borgere fra krigshærgede lande er flyttet hertil for at begynde et nyt liv.
Det har vi gjort rigtig godt.
Og det er vi kun lykkedes med, fordi vi som by har stået sammen.
Selvom antallet af nye borgere med flygtningebaggrund i disse er tider faldene, har vi stadig en vigtig opgave i at sikre, at alle falder til og får et godt liv på Frederiksberg.
Og det gør vi bedst sammen. Her tænker jeg blandt andet på de almene boligorganisationer, civilsamfundet, kulturlivet, erhvervslivet og Frederiksberg Kommune.
I dag fejrer vi alle de mange borgere, der gør en forskel for mangfoldigheden og integrationen på Frederiksberg.

Det gør vi med uddelingen af Frederiksberg Kommunes integrationspriser.
På plakaterne ved Integrationsrådets bord kan I læse mere om de nominerede.
Men som altid er der kun én pris og en vinder i hver kategori. Og det er Socialudvalget, der har haft den svære opgave at udpege de to vindere. Og svært har det været.

Prisen til en enkeltperson

Den første integrationspris går til en enkeltperson, der gennem sit daglige virke i sit lokalområde, gør en kæmpe indsats for at bygge bro mellem den lokale klub og lokalområdets unge. En person, der altid er villig til at gå lidt længere for at tingene kommer til at lykkes, og er helt central i brobygning mellem det lokale ungearbejde i området og klubben.
Som leder af en lokal klub er han fleksibel og åben for nye ideer, og han har skabt nogle rammer i klubben, som gør, at stadig flere børn fra lokalområdet vælger at gå i den lokale klub.
Og som mentor for en lokal ung har han med sin pragmatiske tilgang givet plads og rum for, at den unge har kunnet gennemføre sin uddannelse, og nu er blevet en stor ressource i lokalområdet.
Årets Integrationspris og 5.000 kr. går til leder af Klub Jokeren, Henrik Nielsen.
Giv Henrik en stor hånd, og et stort og velfortjent tillykke! Kom herop og modtag din pris, Henrik.

Prisen til en organisation eller virksomhed

Så er det blevet tid til årets anden Integrationspris, der uddeles til en forening, organisation eller virksomhed.
Prisen i år går til en virksomhed, som Frederiksberg Kommune gennem de seneste to år har samarbejdet tæt med i forbindelse med faglig opkvalificering af integrationsborgere.
Mange af disse forløb har ført til løntilskudstillinger, rotationsvikariater og efterfølgende også til ordinære ansættelser.
Udover danskuddannelse, er målet for flygtninges integrationsprogram at opnå selvforsørgelse. Og her spiller virksomheden også en vigtig rolle. Virksomheden er god til at give flygtninge – selv de helt nyankommne – en chance på arbejdsmarkedet. Senest har virksomheden også åbnet op for rekruttering indenfor rengøringsbranchen.
Årets integrationspris og 10.000 kr. går til McDonald’s for en fremragende indsats. En stor hånd til McDonald’s og kom herop og modtag jeres pris.

Socialudvalgsformandens tale til åbning af Sund By, Walk and Run, torsdag den 3. maj kl. 11.50, Søndermarken

Hej alle sammen – et varmt velkommen her i Søndermarken til det årlige Walk and Run – og tak fordi, jeg har fået lov at skyde arrangementet i gang.

Hvor er det pragtfuldt at se så mange hundrede glade mennesker i dag. Og vejret er også med os.
Walk and Run er en national begivenhed, og vi er samlet fra hele landet i dag.

Nogle af os går, og nogle af os løber – men i dag handler først og fremmest om at være sammen for at være sammen
– og ikke fordi vi har den ene eller anden sygdom eller lidelse.

Vi lever længere når vi holder kroppen i gang. Men det er også videnskabeligt bevist, at vi lever længere ved at være en del af et socialt fællesskab. Vi har ikke godt at være for meget alene og kan faktisk blive syge af det.

Så i dag er det ikke vigtigt, om vi løber eller går. Det vigtige er, at vi gør det sammen. Fællesskabet for fællesskabets skyld. At have det sjovt bare for at have det sjovt.

Og ja – vi vil også gerne have flere af jer med i det organiserede foreningsliv – men uden løftede pegefingre. Vi ønsker, at alle får lige adgang til de mange gode tilbud i byen, der har fokus på fysisk bevægelse og socialt samvær.

Derfor også en stor tak til D-A-I, Dansk Arbejder Idrætsforbund, Idræt for Sindet og ikke mindst Kæmperne, som vi også kender fra flere sammenhænge.

Vi har et rigtig godt samarbejde, og derfor er det også vigtigt for mig på en dag som i dag at understrege opbakningen fra Frederiksberg Kommune og fra kommunalbestyrelsen til et arrangement som det her.

I er med til at udfolde vores vision om et Frederiksberg for alle.

Et Frederiksberg, hvor vi får flest muligt med i fællesskaberne, uanset baggrund eller særlige forudsætninger. Vi kan faktisk ikke undvære nogle af jer.

Også en særlig tak til vores gæster udenbys fra. Fra mig og fra Frederiksberg Kommune: Vi håber at I får en vidunderlig dag.
Og med de ord vil jeg hermed sætte Walk and Run i gang. Hav en dejlig dag alle sammen!

Frederiksberg Handicappris 2017

Afslutningstale Pernille Høxbro v. uddeling af Frederiksberg Handicappris 2017

Jeg vil også gerne på Socialudvalgets vegne ønske dig – Peter Garde – et stort tillykke med årets handicappris.

Tak for din entusiasme og utrættelige indsats i forbindelse med ombygningen af botilbuddet for mennesker med udviklingshæmning og autisme på Betty Nansens Allé.

Som borgmesteren sagde, er det ikke nogen hemmelighed, at du – på vegne af hele pårørendegruppen – har og har haft en kritisk stemme i forhold til byggeprocessen på Betty Nansens Allé.

Men selv om tonen til tider har været direkte og intens, så har den altid været saglig. Og det er netop sådan en som dig, der gør os bedre, fordi du er med til at sikre, at både borgere og pårørende bliver hørt.

Du er kommet med input til byggeriet, så vi kan skabe en bedre hverdag for de mennesker, der skal bo på Betty Nansens Allé – fordi mange af dem, ikke selv kan give udtryk for deres holdninger på grund af deres handicap.

I den sammenhæng har du været central i at bygge bro. Du har været tro over for dine egne og pårørendegruppens værdier. Samtidig med at du har været konstruktiv i at bidrage til at udforme bygningen inden for de særlige rammer, som nu engang er en grundforudsætning på Frederiksberg, når vi opfører bæredygtige projekter. Det er en meget svær balance, og den har du mestret til fulde.

Når vi moderniserer botilbud, så ser vi det i sammenhæng med udviklingen af hele lokalområdet. Det er også vores ambition med botilbuddet på Betty Nansens Allé.

Vi prøver også at have fokus på, at de indsatser vi laver i kommunen, har den størst mulige effekt for den enkelte borger. Derfor tager indsatserne udgangspunkt i borgernes egne behov og muligheder.

Frederiksberg insisterer på at være en by, hvor alle har mulighed for at bidrage og deltage i samfundslivet. Også selvom man har et handicap.

Derfor vil jeg gerne sige tak til jer i Handicaprådet for det gode samarbejde. I gør en meget stor indsats, både i det daglige og i det lange udviklingstræk.

Også en stor tak jer fra Frederiksberg Musik- og Kulturskolefor for smuk sang og til Kastanjehaven, fordi I åbner dørene, så vi igen i år kan fejre den Internationale Handicapdag. Det er her, vi kan gøre opmærksom på det store arbejde, der bliver gjort for at sikre gode og værdige forhold for mennesker med handicap.

Og endelig tak til alle jer, der er mødt frem her i dag og har gjort dagen og arrangementet til en festlig oplevelse.

Jeg håber, at I alle vil blive lidt længere til en hyggelig snak og en forfriskning.
Tak

 

Socialudvalgsformandens tale til rejsegilde, Botilbuddet Betty

Pernille HøxbroJeg har også glædet mig utrolig meget til at komme tilbage i dag og markere, at vi nu er nået et stort skridt nærmere indflytningen.

Og jeg har glædet mig til at takke håndværkerne. Vi har så mange forventninger og visioner og forhåbninger knyttet op på de forandringer, der sker herude.

Helt inde fra rådhuset kigger vi jer over skulderen og tripper af utålmodighed med at kunne byde beboerne velkommen tilbage.

Med huset her får vi mulighed for at tilbyde moderne boliger til en bredt sammensat beboergruppe. Nemlig boliger til borgere i kørestol med behov for hjælpere til det fysiske, ungdomsboliger og ældreboliger i et innovativt byggeri.

Vi nedbryder de barrierer, der står i vejen for, at vi rent faktisk kan komme hinanden ved i dagligdagen, og derfor er det her et projekt, jeg politisk er særligt stolt over. Samt selvfølgelig også bidraget til det samlede løft herude i området.

Jeg vil gerne slutte med at sige en stor tak for den åbenhed, kreativitet og tålmodighed som alle omkring dette byggeri har udvist.

Faktisk var det FFB, der fik den oprindelige idé og så muligheden for at kunne tilbyde mere moderne boliger. Sidste år gav kommunen også årets handicappris til en af dem, der har været aktive i projektet, som en anerkendelse af de kræfter og ideer, der ligger bag det, vi fejrer i dag.

Projektet er udviklet i en følgegruppe, hvor de kommende beboere har været talstærkt repræsenteret sammen med dygtige rådgivere, eksperter og Frederiksberg Kommunes repræsentanter m.fl. Det er i sig selv en proces forbundet med usikkerhed at begive sig ud at bygge om, flytte og flytte tilbage. Når man dertil lægger, at programmeringen af bygningen er sket i en proces, hvor bygningen skulle udformes ud fra principper, som ikke tidligere er afprøvet, og som nu kan bredes ud til resten af Danmark. Så er det faktisk meget godt gået.

Så derfor også en stor TAK fra mig – til følgegruppen, afdelingsbestyrelsen, FFB, Rambøll og ONV arkitekterne. Og ikke mindst til jer håndværkere. Flot arbejde – og fortsat god arbejdslyst.


Botilbuddet Betty

Pernille HøxbroBygningen kommer til at indeholde 46 almene ældre-handicapboliger og 29 almene ungdomsboliger efter ombygningen.

Ud over ældre-handicapboligerne og ungdomsboligerne indeholder bygningen arealer i stueetagen til ejendomskontor, gæstebolig og erhvervslokaler til firmaer med sigte på social bæredygtighed og interaktion i lokalområdet.

Konkret er planen at den socialøkonomiske virksomhed Kaffefair, som udbyder café/restaurantdrift kommer til at have til huse i stueetagen, der vil få dobbelt højde, da den tidligere 1. sal inddrages.

Der etableres endvidere en taghave, som en del af byggeriet, som vil være tilgængelig for husets beboere.

Frederiksberg Kommune deltager i byggeprojektets følgegruppe sammen med beboere, bygherre, rådgivere, eksperter m.fl.

Bygningen udgør et samlet areal på 5.525 m2.

Genhusning, kommende beboere mm.

Indflytning i de ny renoverede boliger vil ske fra 1. september 2018.

En del af de kommende beboere var også beboere i bygningen før byggeprogrammet blev igangsat.

De har været genhuset forskellige steder under byggeprocessen.

Det har været muligt selv at vælge, om man ønsker at flytte tilbage til Betty Nansens Allé 57-61, eller om man vil beholde genhusningsboligen som ens kommende bolig.

Ud af 25 beboere, som valgte en midlertidig genhusning, har  17 beboere pt. valgt, at de ønsker at flytte tilbage til Betty Nansens Allé 57.

De resterende beboere har i processen ændret deres ønske til at blive i genhusningsboligen

Nyt fra Facebook

Arkiv