Mangfoldighedsdag og overrækkelse af integrationspriser 2018

Uddeling af integrationspriserne 2018

Kære alle

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til Integrationsrådet for at igen i år at arrangere mangfoldighedsdagen.
Mangfoldighedsdagen er Frederiksberg Kommunes og Integrationsrådets hyldest til den rummelighed og mangfoldighed, der kendetegner vores by.
Her har vi plads til alle, og det skal der også være fremover.
Det synliggør vi blandt andet med dagens arrangement.
Vi har på Frederiksberg gennem de sidste år vist vores rummelighed, og vist hvordan vi som by står sammen, når nye borgere fra krigshærgede lande er flyttet hertil for at begynde et nyt liv.
Det har vi gjort rigtig godt.
Og det er vi kun lykkedes med, fordi vi som by har stået sammen.
Selvom antallet af nye borgere med flygtningebaggrund i disse er tider faldene, har vi stadig en vigtig opgave i at sikre, at alle falder til og får et godt liv på Frederiksberg.
Og det gør vi bedst sammen. Her tænker jeg blandt andet på de almene boligorganisationer, civilsamfundet, kulturlivet, erhvervslivet og Frederiksberg Kommune.
I dag fejrer vi alle de mange borgere, der gør en forskel for mangfoldigheden og integrationen på Frederiksberg.

Det gør vi med uddelingen af Frederiksberg Kommunes integrationspriser.
På plakaterne ved Integrationsrådets bord kan I læse mere om de nominerede.
Men som altid er der kun én pris og en vinder i hver kategori. Og det er Socialudvalget, der har haft den svære opgave at udpege de to vindere. Og svært har det været.

Prisen til en enkeltperson

Den første integrationspris går til en enkeltperson, der gennem sit daglige virke i sit lokalområde, gør en kæmpe indsats for at bygge bro mellem den lokale klub og lokalområdets unge. En person, der altid er villig til at gå lidt længere for at tingene kommer til at lykkes, og er helt central i brobygning mellem det lokale ungearbejde i området og klubben.
Som leder af en lokal klub er han fleksibel og åben for nye ideer, og han har skabt nogle rammer i klubben, som gør, at stadig flere børn fra lokalområdet vælger at gå i den lokale klub.
Og som mentor for en lokal ung har han med sin pragmatiske tilgang givet plads og rum for, at den unge har kunnet gennemføre sin uddannelse, og nu er blevet en stor ressource i lokalområdet.
Årets Integrationspris og 5.000 kr. går til leder af Klub Jokeren, Henrik Nielsen.
Giv Henrik en stor hånd, og et stort og velfortjent tillykke! Kom herop og modtag din pris, Henrik.

Prisen til en organisation eller virksomhed

Så er det blevet tid til årets anden Integrationspris, der uddeles til en forening, organisation eller virksomhed.
Prisen i år går til en virksomhed, som Frederiksberg Kommune gennem de seneste to år har samarbejdet tæt med i forbindelse med faglig opkvalificering af integrationsborgere.
Mange af disse forløb har ført til løntilskudstillinger, rotationsvikariater og efterfølgende også til ordinære ansættelser.
Udover danskuddannelse, er målet for flygtninges integrationsprogram at opnå selvforsørgelse. Og her spiller virksomheden også en vigtig rolle. Virksomheden er god til at give flygtninge – selv de helt nyankommne – en chance på arbejdsmarkedet. Senest har virksomheden også åbnet op for rekruttering indenfor rengøringsbranchen.
Årets integrationspris og 10.000 kr. går til McDonald’s for en fremragende indsats. En stor hånd til McDonald’s og kom herop og modtag jeres pris.