Pernille Høxbro

Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Børnehospice, Udgående hospiceteams (palliativ behandling i hjemmet) og Hospice

Pernille Høxbro motivererMotivering for instilling til Landsrådet

Døden er vel nok det sværeste for mange af os at tale om og ikke mindst at forholde sig både i forhold palliativ pleje i hjemmet- hospice pladser til voksne – og i helt særlig grad er døden i forhold til børn er så ufattelig svær og meningsløs at vi nærmest ikke kan magte det.

Lad mig derfor begrunde den del af forslaget først der vedrører børnehospice.

Hvert år dør ca. 400 børn og at 1/3 del har brug for palliativ pleje altså ca 130 børn – men i forhold til børne hospice er virkeligheden at der i Danmark findes 1 børnehospice med 4 senge.

Vi finder at vi som konservative skal gå i front med at få ændret på dette.

Ikke således at alle forældre skal være tvunget til at lægge et døende barn på hospice – men sådan at der skabes en mulighed for det.
Og vigtigst af alt at der for barnet skabes nogle rammer der giver en værdig afslutning på livet og en ro og tryghed for forældrene som kan være tæt på barnet i en tid som ingen af os nok forstiller grufuldheden i.

Derfor mener vi at der et stort behov for at få udarbejdet et lovgrundlag således at der kan skabes de optimale økonomiske og juridiske rammer for etablering flere børnehospicer.

Hvis der er noget som er kompliceret er det samspillet mellem regioner stat og kommune – derfor ønsker vi at folketinget skal udarbejde retningslinjer således at den økonomiske fordeling ved etablering af børnehospicer bliver fastlagt.

Udover hospice enten for børn eller voksne er det efter vores opfattelse meget vigtigt at det menneske der ønsker at dø i sit eget hjem har mulighed for det men med den største og bedste støtte ikke kun fra de pårørende men også fra udgående hospiceteams – det betyder at vi gerne ser at vi fremover både får etableret flere hospicer plader i de større byer og der også etableres udgående hospice teams i til knytning hertil.

Som jeg indledte med er døden så svær det er meget lettere at tale om alt det vi kan og skal gøre for livet men døden kan vi uanset hvad ikke komme udenom.

Derfor håber jeg at landsrådet vil vedtage det fremsatte forslag fordi vi som konservative dermed vil være med til at der skabe værdige rammer både for børn og voksne i den sidste svære tid af livet.

Læs indstillingen fra Frederiksberg Konservative Vælgerforening herunder

Læs resten

Indvielse af de to nye botilbud i LIOBA

Tak til borgmesteren

Jeg er selvfølgelig også rigtig glad for at være med til at åbne hele to nye botilbud i dag.

Der sker virkelig meget på socialområdet her på Frederiksberg. Den Sociale Masterplan tegner linjerne i et stort projekt, der skal sikre at vi kan tilbyde borgerne gode boliger og sociale tilbud af høj kvalitet. Og vi er godt på vej. For eksempel ombygningen og renoveringen på Betty Nansens Allé og hjemtagelsen af de beskyttede værksteder fra Egegårdsvej i Rødovre til en helt nyindrettet og topmoderne bygning på Bernhard Bangs Allé.

Det er gode løsninger, der betyder at vi ikke behøver at sende Frederiksberg-borgere land og rige rundt til dyre tilbud i andre kommuner, men i stedet kan tilbyde udsatte borgere en meningsfyldt hverdag i deres egen kommune.

I sidste uge holdt vi indvielse af de nye udearealer ved Magneten og Center for social virksomhed, og i går aftes havde vi nabomøde, hvor vi fik lejlighed til at fortælle om de nye botilbud i Liobabygningen. Det var et godt møde, og der var mange, der havde hevet et par timer ud af kalenderen for at høre mere om de nye tilbud og for at få svar på deres spørgsmål om husets fremtid.

I dag er også en god dag, fordi vi nu kan tilbyde et godt sted at bo til de beboere, der kommer fra botilbuddet på Mariendalsvej, og til fremtidige beboere der slås med de samme problemer.

Lioba er et godt tilbud. Og her tænker jeg ikke kun på de fysiske rammer, som er væsentligt forbedret i forhold til den gamle villa. Botilbuddet Lioba er nemlig meget mere end bare et sted at bo. Det er også et sted at leve.

Vi har opgraderet på alle fronter, så vi nu kan tilbyde den bedst mulige og helt rigtige støtte til alle der bor her – både individuelt og i fællesskab. På personalesiden har vi også opgraderet, så det nu altid er muligt at få fat i en medarbejder på stedet, når man har brug for hjælp eller en at snakke med. Når det er sagt synes jeg også, at de nye lokaler indbyder til at skabe et godt fællesskab mellem jer der bor her. Mulighederne er her i hvert fald, hvad enten det er i køkkenet, i fællesrummet eller i jeres private bolig. Det håber jeg I gør brug af.

Bostedet Betty er her jo som borgmesteren fortalte kun for en periode, men det er jo trods alt alligevel i 2 år, mens vi renoverer og ombygger på Betty Nansens Allé. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at finde et godt sted til beboerne fra Betty, mens I venter på at jeres nye lejligheder bliver klar. Men det bliver altså først efter sommerferien i 2019.

Jeg synes vi har fået skabt et rart og hyggeligt miljø, hvor der både er plads til den enkelte og til fællesskabet – både indenfor og udenfor i haven. Jeg er sikker på, at alle får det godt her.

Frem til 2019 vil både Lioba og Betty have til huse her, og når den tid kommer står vi med en ny situation, og med det også nogle nye muligheder. Det ligger selvfølgelig i kortene, at de boliger Betty efterlader, når beboerne vender hjem til deres nyrenoverede boliger ikke skal stå ubenyttede hen. Derfor arbejder vi allerede nu med tanker og idéer til hvordan vi bedst udnytter de Betty-boliger der bliver ledige til den tid. Og jeg er glad for, at der med budgetforliget er enighed om at vi skal udvide Lioba til et mere omfattende tilbud med alternative plejeboliger.

Men det er jo fremtid, og jeg synes at vi i dag skal glæde os over kan fejre indvielsen af de to botilbud, Lioba og Betty. Der vil selvfølgelig være mulighed for at komme lidt rundt og se hvordan vi har indrettet os. Det ved jeg at vores socialchef Flemming Nielsen vil fortælle nærmere om, så jeg vil om et øjeblik give ordet videre til ham. Men inden da kan jeg lige nå at sige tillykke til alle de nye beboere her i Lioba, og endelig en stor tak for et rigtig godt samarbejde til både Handicaprådet og Søster Benedikte. Jeg er sikker på at vi får et godt naboskab på med klostret og med de andre naboer i området.

Tusind tak. Og så vil jeg give ordet videre til Flemming Nielsen


Baggrundsoplysninger – indvielse af to nye botilbud på Lioba 20. september 2017 Læs resten

VALGstafetten – FREDERIKSBERG BLADET

Foto: MICHAEL PALDAN

Foto: MICHAEL PALDAN

PERNILLE HØXBRO

Det Konservative Folkeparti • 57 år • selvstændig advokat • fraskilt • mor til Mads (23 år)

POLITISK

HVAD MOTIVEREDE DIG TIL AT GÅ IND I LOKALPOLITIK?
»Der var ikke nogen enkelt sag men derimod et ønske om at være med til at påvirke den by, vi bor i. Jeg har altid været aktiv i politik og interesseret mig for samfundet. Jeg er – meget enkelt sagt – vild med politik.«

HVORNÅR GØR DET DIG GLAD AT VÆRE LOKALPOLITIKER?
»Når jeg oplever, at politiske beslutninger gør en forskel hos borgerne eller er med til at engagere borgerene. For eksempel, da vi i 2015 skulle modtage de første flygtninge og Solbjerg-gruppen blev dannet af frivillige Frederiksbergborgere, som gør en fantastisk indsats for at integrere vores nye medborgere
med flygtningebaggrund.«

HVORNÅR ER LOKALPOLITIK EN SMULE TRÆLS?
»Når man som lokalpolitiker bliver skudt motiver i skoene, man slet ikke har sagt.«

NÆVN TRE EGENSKABER,SOM DU GERNE HUSKES FOR,NÅR DU FORLADER POLITIK.
»Troværdighed – flid – vedholdenhed.«

HVAD TROR DU, DE ANDRE KOMMUNALBESTYRELSEN SIGER OM DIG SOM POLITIKER OG MENNESKE?
»At jeg er en hård hund, men at jeg er velforberedt.
Og så tror jeg, man vil sige, at jeg er en okay person at være sammen med, fordi jeg faktisk har et varmt hjerte.
Måske også at jeg er et festligt bekendtskab – eller ikke er kedelig.«

FORTÆL MED TRE ORD, HVOR SKILLER DIG UD FRA DE ØVRIGE KANDIDATER.
»Erfaren – autentisk – modig.

PRIVAT

HVILKEN KULTURINSTITUTION PÅ FREDERIKSBERG BETYDER MEST FOR DIG?
»Frederiksberg Svømmehal. Der lærte jeg at svømme som fem-årig hos fru Juhl. Jeg har altid holdt meget af at komme der.«

HVOR ER DIT FORETRUKNE STED PÅ FREDERIKSBERG?
»De små detailforretninger på Peter Bangs Vej.«

HVAD LYTTER DU TIL?
»Thomas Helmig, Frank Sinatra, Katie Melua, Whitney Houston, Brødrene Olsen, TV-2, Liga og Shaka Loveless.«

HVAD ER DIN YNDLINGSFILM?
»’De andres liv’ (tysk film om en Stasi-agents forvandling, red.).«

HVILKEN BOG LIGGER PÅ DIT NATBORD?
»’BZ’ af Peter Øvig og ’Afgrunden’ af Kim Leine.«

HVAD ER DIT YNDLINGSSPISESTED PÅ FREDERIKSBERG?
»Hansens Gamle Familiehave.«

Fortalt til:
BO BØRRESEN
Foto:
MICHAEL PALDAN

TIRSDAG 19. SEPTEMBER 2017 / FREDERIKSBERG BLADET / 25

Socialudvalgsformandens tale til indvielse af Magnetens skærmede udearealer, 14. september kl. 14.00

Tak til borgmesteren.

Også for mig som socialudvalgsformand er det en helt særlig dag i dag.

En by – og et samfund – skal i høj grad kendes på, hvordan vi tager hånd om hinanden. Det gælder selvfølgelig også vores mest sårbare medborgere.

Center for Social Virksomhed har nu allerede været i gang her på Magneten i et par år, og er i den grad også blevet den succes, vi håbede på.

Og som borgmesteren sagde, så er markeringen i dag noget helt særligt, fordi vi nu kan fuldende et moderne beskæftigelses- og aktivitetstilbud med de her skønne omgivelser.
Det vi i dag kan tage i brug og vise frem for omverdenen er ikke bare en have, ikke bare en bålplads og ikke bare en sansehave. Det er det også, men det er mest af alt et fristed for Magnetens brugere. Det er helt unikt tilbud og en løsning, man ikke ser ret mange andre steder.

Samlet bliver vi i stand til at tilbyde udsatte medborgere med autisme og udviklingshæmning rammerne til en meningsfyldt hverdag. Frederiksberg er en dejlig by, og det skal vi alle have mulighed for at få glæde af.

Det skærmede udeareal udgør også en vigtig brik i vores vision for kommunens samlede socialområde, nemlig at vi her på Frederiksberg selv kan forme og levere både sociale tilbud og boliger, i stedet for at købe dyre pladser uden for kommunen. I stedet for at sende Frederiksberg-borgere land og rige rundt til tilbud i andre kommuner, ser vi det som en stor kvalitet, at vi er i stand til at tilbyde udsatte borgere en meningsfyldt hverdag i deres egen kommune.

Det er for længst blevet hverdag for Magneten – men på en festlig dag som i dag er det værd at huske, at før Magneten åbnede, tilbragte mange af brugerne hverdagen i utidssvarende lokaler i Rødovre.

Men i de seneste år har vi igangsat en kæmpe modernisering af tilbuddene på det sociale område under rammerne af det vi kalder ”Den Sociale Masterplan” – og hvor etableringen af Magneten faktisk var det allerførste led i den plan, intet mindre.

Vi har investeret i god tid og bygget til vores behov på en måde som bestemt ikke er virkeligheden i mange andre kommuner.

Det gør vi ud fra en helhedstankegang, hvor funktionalitet og et godt hverdagsliv for brugere og borgere, arbejdsforhold for personale og en sund økonomi altid bindes sammen på Frederiksberg. Haven her er netop et godt eksempel på det.

Med denne have er det muligt for dem at komme udenfor i grønne omgivelser hver dag, hele året rundt – også selvom man måske bor på 5. sal – og hverdagen ikke lige arter sig til det, når man kommer hjem ud på eftermiddagen.

Det kan vi også godt glæde os over i dag, og om en præcis en uge står vi et andet sted i byen og kan tage to andre sociale tilbud i brug, nemlig i bygningen Lioba på O. V. Kjettinges Allé.

Men i dag handler det om Magnetens skærmede udearealer, der både fagligt og i forhold til den bygningsmæssige løsning viser Frederiksberg fra sin mest innovative og kreative side,

En stor tak til de mange, der har fået det til at ske – ingen nævnt, ingen glemt – og en stor tak til brugerne for jeres input og for jeres tålmodighed,

Jeg håber, I bliver rigtig glade for det. Et stort tillykke.

Nyt fra Facebook

Arkiv