Advokat (H)

Indvielse af de to nye botilbud i LIOBA

Tak til borgmesteren

Jeg er selvfølgelig også rigtig glad for at være med til at åbne hele to nye botilbud i dag.

Der sker virkelig meget på socialområdet her på Frederiksberg. Den Sociale Masterplan tegner linjerne i et stort projekt, der skal sikre at vi kan tilbyde borgerne gode boliger og sociale tilbud af høj kvalitet. Og vi er godt på vej. For eksempel ombygningen og renoveringen på Betty Nansens Allé og hjemtagelsen af de beskyttede værksteder fra Egegårdsvej i Rødovre til en helt nyindrettet og topmoderne bygning på Bernhard Bangs Allé.

Det er gode løsninger, der betyder at vi ikke behøver at sende Frederiksberg-borgere land og rige rundt til dyre tilbud i andre kommuner, men i stedet kan tilbyde udsatte borgere en meningsfyldt hverdag i deres egen kommune.

I sidste uge holdt vi indvielse af de nye udearealer ved Magneten og Center for social virksomhed, og i går aftes havde vi nabomøde, hvor vi fik lejlighed til at fortælle om de nye botilbud i Liobabygningen. Det var et godt møde, og der var mange, der havde hevet et par timer ud af kalenderen for at høre mere om de nye tilbud og for at få svar på deres spørgsmål om husets fremtid.

I dag er også en god dag, fordi vi nu kan tilbyde et godt sted at bo til de beboere, der kommer fra botilbuddet på Mariendalsvej, og til fremtidige beboere der slås med de samme problemer.

Lioba er et godt tilbud. Og her tænker jeg ikke kun på de fysiske rammer, som er væsentligt forbedret i forhold til den gamle villa. Botilbuddet Lioba er nemlig meget mere end bare et sted at bo. Det er også et sted at leve.

Vi har opgraderet på alle fronter, så vi nu kan tilbyde den bedst mulige og helt rigtige støtte til alle der bor her – både individuelt og i fællesskab. På personalesiden har vi også opgraderet, så det nu altid er muligt at få fat i en medarbejder på stedet, når man har brug for hjælp eller en at snakke med. Når det er sagt synes jeg også, at de nye lokaler indbyder til at skabe et godt fællesskab mellem jer der bor her. Mulighederne er her i hvert fald, hvad enten det er i køkkenet, i fællesrummet eller i jeres private bolig. Det håber jeg I gør brug af.

Bostedet Betty er her jo som borgmesteren fortalte kun for en periode, men det er jo trods alt alligevel i 2 år, mens vi renoverer og ombygger på Betty Nansens Allé. Vi har gjort alt hvad vi kunne for at finde et godt sted til beboerne fra Betty, mens I venter på at jeres nye lejligheder bliver klar. Men det bliver altså først efter sommerferien i 2019.

Jeg synes vi har fået skabt et rart og hyggeligt miljø, hvor der både er plads til den enkelte og til fællesskabet – både indenfor og udenfor i haven. Jeg er sikker på, at alle får det godt her.

Frem til 2019 vil både Lioba og Betty have til huse her, og når den tid kommer står vi med en ny situation, og med det også nogle nye muligheder. Det ligger selvfølgelig i kortene, at de boliger Betty efterlader, når beboerne vender hjem til deres nyrenoverede boliger ikke skal stå ubenyttede hen. Derfor arbejder vi allerede nu med tanker og idéer til hvordan vi bedst udnytter de Betty-boliger der bliver ledige til den tid. Og jeg er glad for, at der med budgetforliget er enighed om at vi skal udvide Lioba til et mere omfattende tilbud med alternative plejeboliger.

Men det er jo fremtid, og jeg synes at vi i dag skal glæde os over kan fejre indvielsen af de to botilbud, Lioba og Betty. Der vil selvfølgelig være mulighed for at komme lidt rundt og se hvordan vi har indrettet os. Det ved jeg at vores socialchef Flemming Nielsen vil fortælle nærmere om, så jeg vil om et øjeblik give ordet videre til ham. Men inden da kan jeg lige nå at sige tillykke til alle de nye beboere her i Lioba, og endelig en stor tak for et rigtig godt samarbejde til både Handicaprådet og Søster Benedikte. Jeg er sikker på at vi får et godt naboskab på med klostret og med de andre naboer i området.

Tusind tak. Og så vil jeg give ordet videre til Flemming Nielsen


Baggrundsoplysninger – indvielse af to nye botilbud på Lioba 20. september 2017Indvielse
Den 1. september 2017 flytter de to botilbud ind i bygningen Lioba på O.V Kjettinges Allé. Bygningen har indtil 31. december 2016 huset den ene del af kommunens Rehabiliteringsenhed. Rehabiliteringsenheden er herefter blevet sammenlagt og er flyttet til hospitalsgrunden. Der har herefter været en periode med renovering af bygningen til dens nuværende brug.
Den officielle indvielse af de to botilbud er den 20. september 2017.
Frederiksberg Kommune holder informationsmøde for naboer om de nye botilbud tirsdag den 19. september 2017 kl. 19.00 i Fælleshuset, Christian Paulsens Vej 15. På mødet bliver der mulighed for at høre mere om de to botilbud og den fremtidige anvendelse fra efter sommerferien i 2019.

Bofællesskabet Lioba (tidligere Bofællesskabet Mariendalsvej)
Bofællesskabet Lioba er et tilbud til borgere med dobbeltdiagnoserne misbrug og psykisk sygdom. De får socialpædagogisk støtte og hjælp til at strukturere deres hverdag og hjælpes videre til egen bolig eller en bolig med mindre støtte. Tilbuddet blev oprindeligt oprettet som et alternativ til borgere, der levede på gaden.
Bofællesskabet Lioba har i alt otte pladser, men i første omgang er der tale om indflytning af tre borgere, der hidtil har boet i en ældre villa på Frederiksberg. Ved indflytning på Lioba, får beboerne nye og bedre fysiske rammer. Personalegruppen består bl.a. af socialpædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale. Der er personale til stede hele døgnet.
Botilbuddet på Mariendalsvej 22 har i mange år været drevet efter driftsoverenskomst med kommunen af den selvejende institution Kirkens Korshærs Udviklingscenter (KKUC). Driftsoverenskomsten med KKUC er opsagt, og botilbuddet overgår til kommunal drift pr. 1. september 2017. Botilbuddet har indtil 31. aug. 2017 haft adresse på Mariendalsvej 22 i et område med både daginstitutioner, idrætsanlæg og boliger. Botilbuddet har, mens det lå på Mariendalsvej modtaget påbud fra Socialtilsynet især pga. de nedslidte fysiske rammer.
Botilbuddet Lioba er godkendt ved Socialtilsynet pr. 1. september 2017.

Botilbuddet Betty
Det andet botilbud er ’Betty’, hvor ti ældre borgere med udviklingshæmning får omsorg og støtte i forhold til alle daglige funktioner. Borgerne har boet i botilbuddet i mange år – og der er etableret mindre levegrupper, som i en vis forstand udgør beboernes familie. Botilbuddet har døgnbemanding med primært socialpædagogisk personale.
Betty-beboerne får midlertidigt hjem i Lioba indtil 1. august 2019, mens deres vanlige rammer på Betty Nansens Allé 51-53 bliver renoveret. Bygningen på Betty Nansens Allé 51-53 er blevet solgt til KAB/FFB og der skal ske en omfattende PCB-renovering, inden beboerne kan flytte tilbage i bygningen.

Fremtiden for bygningen Lioba
Når beboerne fra Botilbuddet Betty flytter ud i løbet af 2019, vil bygningen blive brugt som alternative plejeboliger. Borgerne i målgruppen har fysiske helbredsskader og/eller psykiske funktionsskader efter mangeårigt misbrug og har et varigt pleje- og omsorgsbehov. Herudover vil der være en socialpædagogisk indsats som giver trivsel, og som hjælper borgerne med at strukturere deres hverdag. Bofællesskabet Lioba vil herefter indgå som en integreret del af de alternative plejeboliger.

De fysiske rammer
Den nyrenoverede bygning på O.V. Kjettinges Alle består aktuelt af 18 værelser med eget bad og toilet. Derudover har hvert botilbud fælleslokaler, som danner ramme om forskellige aktiviteter og indsatser, samt en mindre fælles have.
Kommunen lejer bygningen af Sankt Lioba Kloster, som også ligger som nabo. Nonnerne fra klosteret har udvist stor interesse for målgrupperne og har tilbudt støtte og samtaler til borgerne.

Nyt fra Facebook

Arkiv