Advokat (H)

Socialudvalgsformandens tale til indvielse af Magnetens skærmede udearealer, 14. september kl. 14.00

Tak til borgmesteren.

Også for mig som socialudvalgsformand er det en helt særlig dag i dag.

En by – og et samfund – skal i høj grad kendes på, hvordan vi tager hånd om hinanden. Det gælder selvfølgelig også vores mest sårbare medborgere.

Center for Social Virksomhed har nu allerede været i gang her på Magneten i et par år, og er i den grad også blevet den succes, vi håbede på.

Og som borgmesteren sagde, så er markeringen i dag noget helt særligt, fordi vi nu kan fuldende et moderne beskæftigelses- og aktivitetstilbud med de her skønne omgivelser.
Det vi i dag kan tage i brug og vise frem for omverdenen er ikke bare en have, ikke bare en bålplads og ikke bare en sansehave. Det er det også, men det er mest af alt et fristed for Magnetens brugere. Det er helt unikt tilbud og en løsning, man ikke ser ret mange andre steder.

Samlet bliver vi i stand til at tilbyde udsatte medborgere med autisme og udviklingshæmning rammerne til en meningsfyldt hverdag. Frederiksberg er en dejlig by, og det skal vi alle have mulighed for at få glæde af.

Det skærmede udeareal udgør også en vigtig brik i vores vision for kommunens samlede socialområde, nemlig at vi her på Frederiksberg selv kan forme og levere både sociale tilbud og boliger, i stedet for at købe dyre pladser uden for kommunen. I stedet for at sende Frederiksberg-borgere land og rige rundt til tilbud i andre kommuner, ser vi det som en stor kvalitet, at vi er i stand til at tilbyde udsatte borgere en meningsfyldt hverdag i deres egen kommune.

Det er for længst blevet hverdag for Magneten – men på en festlig dag som i dag er det værd at huske, at før Magneten åbnede, tilbragte mange af brugerne hverdagen i utidssvarende lokaler i Rødovre.

Men i de seneste år har vi igangsat en kæmpe modernisering af tilbuddene på det sociale område under rammerne af det vi kalder ”Den Sociale Masterplan” – og hvor etableringen af Magneten faktisk var det allerførste led i den plan, intet mindre.

Vi har investeret i god tid og bygget til vores behov på en måde som bestemt ikke er virkeligheden i mange andre kommuner.

Det gør vi ud fra en helhedstankegang, hvor funktionalitet og et godt hverdagsliv for brugere og borgere, arbejdsforhold for personale og en sund økonomi altid bindes sammen på Frederiksberg. Haven her er netop et godt eksempel på det.

Med denne have er det muligt for dem at komme udenfor i grønne omgivelser hver dag, hele året rundt – også selvom man måske bor på 5. sal – og hverdagen ikke lige arter sig til det, når man kommer hjem ud på eftermiddagen.

Det kan vi også godt glæde os over i dag, og om en præcis en uge står vi et andet sted i byen og kan tage to andre sociale tilbud i brug, nemlig i bygningen Lioba på O. V. Kjettinges Allé.

Men i dag handler det om Magnetens skærmede udearealer, der både fagligt og i forhold til den bygningsmæssige løsning viser Frederiksberg fra sin mest innovative og kreative side,

En stor tak til de mange, der har fået det til at ske – ingen nævnt, ingen glemt – og en stor tak til brugerne for jeres input og for jeres tålmodighed,

Jeg håber, I bliver rigtig glade for det. Et stort tillykke.

Nyt fra Facebook

Arkiv