Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Skærmede udearealer til Magnetens sårbare brugere

Magneten
Magneten på Bernhard Bangs Allé rummer Frederiksberg Kommunes Center for Social Virksomhed, som er et nyt beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske handicaps, borgere med udviklingshæmning og borgere med uutismespektrumforstyrrelser. Derudover rummer Magneten faciliteter til musikere, aftenskoler og kampsportsudøvere.
Magneten er etableret som en del af Den Sociale Masterplan. Den Sociale Masterplan har som overordnet formål at sikre optimale fysiske, faglige og driftsmæssige forhold for de specialiserede, sociale målgrupper. Den Sociale Masterplan tilstræber bæredygtighed, så kommunen i videst muligt omfang bliver fagligt selvforsynende med boliger og beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med psykiske og fysiske handicap.

Den nye have
Torsdag den 14. september 2017 kl. 14-15 indvies Magnetens nye skærmede udearealer. Det sker på adressen Bernhard Bangs Allé 43.
Anlægget består af et 100% skærmet udeareal, der er placeret i 1. sals højde. Projektet indeholder dels et støbt dæk på søjler, fire meter over terræn, dels værksteder og depoter. På dækket er etableret et vækstlag til skærmede udearealer, et væksthus, samt en overdækket bålplads. Det er de skærmede udearealer, som udgør den største del af projektet. Samtidig er værksteder og depot en afgørende forudsætning for sjakholdet, som laver bl.a. gartneropgaver. Ankomst til haven er via en gangbro fra Magneten. Desuden udnyttes Magnetens elevatortårn til handicapvenlig adgang.
Parkering til den nye svømmehal er etableret i terræn under haven. Projektet er en unik og alternativ løsning til parkeringskælder, som sikrer, at brugerne får fantastiske udearealer samtidig med, at parkering til bl.a. svømmehallens brugere er tilgodeset.
De skærmede udearealer til Magneten er en vigtig byggeklods i den samlede sociale masterplan, da det betyder, at borgere der bl.a. bor i botilbud kan tilbydes en indholdsrig og meningsfuld hverdag såvel inde som ude gennem fagligt kvalificerede og udviklingsorienterede beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Drift af Magneten – den daglige gang i huset og haven
Der arbejdes med at udvikle Magneten ud fra socialøkonomiske principper, således at hverdagen for brugerne tilnærmes mest muligt et ordinært arbejde eller uddannelse. Dvs. at der med et socialøkonomisk sigte arbejdes i retning af en virksomhedsform, der har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål og har et salg af ydelser og/eller produkter.
Involvering af brugerne kan således foregå dels i forbindelse med café- og udstillingsaktiviteter, og hvor brugerne eller andre relevante grupper kan indgå i serviceopgaver, dels i forbindelse med selve driften af huset, herunder fx gartnerarbejde og indvendig vedligeholdelse. De skærmede udearealer er en vigtig del af borgernes hverdag, da de er med til at vedligeholde haven og udvikle indholdet i den.

Økonomi
Det samlede anlægsbudget for Magnetens skærmede udearealer og værksted- og depotrum er 10,9 mio. kr. Entreprenøren Strømberg & Sahl har stået for opførelsen af byggeriet.

Nyt fra Facebook
 • Read More...
 • Idag åbnede jeg julemarked på Center for Social Virksomhed( Magneten) En stor fornøjelse at opleve visionen om en sammenhæng mellem idræt,musik og borgere m handicap dagligt skal værdi for brugerne af huset og borgerne på Frederiksberg er lykkedes i den grad ! Også dejligt at se de mange smukke ting der er skabt af brugerne…

  Read More...
 • Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamøde i kommunalbestyrelsen om unge / vigtigt - for unge er fremtiden ! Senere gruppemøde også kommunalbestyrelses møde kl19.00 - ? 😜 Men jeg måtte lige lade op med 4 gange havbad og 3 gange sauna så skønt nu hjem og gøre den ydre fremtoning mere menneskelig…

  Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamø...

  Read More...
 • Read More...
 • Liberal bliver jeg aldrig men derfor glæder jeg mig nu alligevel til at læse min gode politiske ven Jan E.Jørgensen bog 😉har netop købt den i en pause i en iøvrigt meget lang møde aften i kommunalbestyrelsen 🤔

  Read More...
 • Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget økonomisk ansvarligt budget - som indeholder stor social ansvarlighed. Vi sikrer,at der fortsat tages hånd om vores allersvageste borgere - bl.a styrkelse af bemandingen på vores herberger- forsat fokus på rehabilitering - styrkelse af vores forebyggende indsatser - bevarelse af vores sociale væresteder i…

  Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget øk...

  Read More...
 • På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mange energiske frivillige😊 I år gik de to Frivillighedspriser til henholdsvis Sind og Kirsten Jacobsen ( frivillig på Dansk Kvindesamfunds kvindehjem) En stor tak til prismodtagerne og naturligvis alle de andre frivillige 👍👍Som Socialudvalgsformand er det en stor glæde at uddele priserne sammen med Borgmester Jørgen Glenthøj men…

  På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mang...

  Read More...
 • Det er en længere opdatering uden fotos men håber virkelig du vil læse videre : Fredag aften kl 22.50( jeg var gået i seng og lå og læste) ringede min mobil jeg svarede og følgende lød: Hej det er taxa chauffør kender du en (udelader navn her) ? Åh nej svarede jeg og hvorfor ringer…

  Read More...

Arkiv