Advokat (H)

Skærmede udearealer til Magnetens sårbare brugere

Magneten
Magneten på Bernhard Bangs Allé rummer Frederiksberg Kommunes Center for Social Virksomhed, som er et nyt beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykiske handicaps, borgere med udviklingshæmning og borgere med uutismespektrumforstyrrelser. Derudover rummer Magneten faciliteter til musikere, aftenskoler og kampsportsudøvere.
Magneten er etableret som en del af Den Sociale Masterplan. Den Sociale Masterplan har som overordnet formål at sikre optimale fysiske, faglige og driftsmæssige forhold for de specialiserede, sociale målgrupper. Den Sociale Masterplan tilstræber bæredygtighed, så kommunen i videst muligt omfang bliver fagligt selvforsynende med boliger og beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med psykiske og fysiske handicap.

Den nye have
Torsdag den 14. september 2017 kl. 14-15 indvies Magnetens nye skærmede udearealer. Det sker på adressen Bernhard Bangs Allé 43.
Anlægget består af et 100% skærmet udeareal, der er placeret i 1. sals højde. Projektet indeholder dels et støbt dæk på søjler, fire meter over terræn, dels værksteder og depoter. På dækket er etableret et vækstlag til skærmede udearealer, et væksthus, samt en overdækket bålplads. Det er de skærmede udearealer, som udgør den største del af projektet. Samtidig er værksteder og depot en afgørende forudsætning for sjakholdet, som laver bl.a. gartneropgaver. Ankomst til haven er via en gangbro fra Magneten. Desuden udnyttes Magnetens elevatortårn til handicapvenlig adgang.
Parkering til den nye svømmehal er etableret i terræn under haven. Projektet er en unik og alternativ løsning til parkeringskælder, som sikrer, at brugerne får fantastiske udearealer samtidig med, at parkering til bl.a. svømmehallens brugere er tilgodeset.
De skærmede udearealer til Magneten er en vigtig byggeklods i den samlede sociale masterplan, da det betyder, at borgere der bl.a. bor i botilbud kan tilbydes en indholdsrig og meningsfuld hverdag såvel inde som ude gennem fagligt kvalificerede og udviklingsorienterede beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

Drift af Magneten – den daglige gang i huset og haven
Der arbejdes med at udvikle Magneten ud fra socialøkonomiske principper, således at hverdagen for brugerne tilnærmes mest muligt et ordinært arbejde eller uddannelse. Dvs. at der med et socialøkonomisk sigte arbejdes i retning af en virksomhedsform, der har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål og har et salg af ydelser og/eller produkter.
Involvering af brugerne kan således foregå dels i forbindelse med café- og udstillingsaktiviteter, og hvor brugerne eller andre relevante grupper kan indgå i serviceopgaver, dels i forbindelse med selve driften af huset, herunder fx gartnerarbejde og indvendig vedligeholdelse. De skærmede udearealer er en vigtig del af borgernes hverdag, da de er med til at vedligeholde haven og udvikle indholdet i den.

Økonomi
Det samlede anlægsbudget for Magnetens skærmede udearealer og værksted- og depotrum er 10,9 mio. kr. Entreprenøren Strømberg & Sahl har stået for opførelsen af byggeriet.

Nyt fra Facebook

Arkiv