Pernille Høxbro stopper i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Rådmand og formand for socialudvalget Pernille Høxbro har med udgangen af september 2019, valgt at fraflytte kommunen og nedlægger derfor sine politiske hverv i kommunalbestyrelsen.

Pernille Høxbro har igennem sine 26 år lange karriere i Frederiksberg Kommunalbestyrelse favnet bredt og har bestridt flere ansvarstunge udvalgs- og bestyrelsesposter, bl.a. som formand for kommunens børneudvalg, bolig- og ejendomsudvalg samt nu socialudvalget og har gennem flere perioder været medlem af magistraten.

Pernille Høxbro har gennem sin politiske karriere deltaget i stort set alle politiske udvalg, og har således en bred og solid viden om de mange temaer, der fylder i en kommunal kontekst.

I forbindelse med anmodningen om udtrædelse udtaler Borgmester Simon Aggesen (C):          ,

”Det er en stor kapacitet, der nu efter mange år desværre vælger at forlade kommunalpolitik. Pernille har et medfødt politisk talent – hun er en skarp og markant debattør og har igennem alle årene været en forkæmper for både børn, ældre, handicappede og social udsatte. Personligt sætter jeg stor pris på Pernille. Hun er et bestemt, men også varmt menneske med hjertet på rette sted. Vi kommer til at savne Pernille i den konservative gruppe”, siger borgmesteren, der samtidig respekterer hendes beslutning:

”Byen skylder Pernille en stor tak for hendes enorme indsats for fællesskabet og de, som har haft brug for en ekstra håndsrækning”, afslutter borgmesteren.

I forbindelse med anmodning om udtrædelse, udtaler Pernille Høxbro (C):

”I 26 år har jeg haft den helt fantastiske ære at være folkevalgt som medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og sammen med mine gode politiske kollegaer i kommunalbestyrelsen, har jeg været med til at udvikle Frederiksberg til den moderne og attraktive by, vi har i dag. En by hvor social ansvarlighed, grøn omstilling, og med plads til alle er i højsæde. Det er jeg stolt af.

At arbejde med lokal politik i så mange år har for mig personligt været en stor glæde og kilde til daglig inspiration. Jeg er derfor dybt taknemmelig over, at vælgerne i gennem alle årene har givet mig opbakning, således at jeg har kunne bruge min energi og kræfter til at arbejde med politik på Frederiksberg”, siger Pernille Høxbro, som uddyber baggrunden for hendes udtræden:

”I sommer blev jeg gift, og min mand og jeg har besluttet at bosætte os uden for byen og sammen begynde vores fælles liv i nye rammer. Som følge heraf udtræder jeg af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Det har ikke været nogen nem beslutning for mit hjerte vil altid banke for Frederiksberg, og jeg kommer til at savne mit samarbejde med byens nye og dygtige borgmester og de mange andre ildsjæle, der dagligt gør en kæmpe indsats for Frederiksberg”, afslutter Pernille Høxbro.

Carina Høedt overtager som 1. suppleant Pernille Høxbros plads i kommunalbestyrelsen.