Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Læserbrevssvar fra børneudvalgsformand rådmand Pernille Høxbro

Steen S. Grønfeldt og Conny Koch skriver den 7. september om nedlæggelsen af fritidshjemspladser i henholdsvis Midgården og Louis Petersens Børnegård.

Frederiksberg Kommune har i de seneste år oplevet en stor og glædelig stigning i børnetallet – og denne stigning fortsætter i de kommende år. I 2010 efterspørger 6.200 børn plads i vores dagtilbud og dette tal vil i 2014 være steget til mere end 6.800 børn. Det store antal ”nye” børn på 0-6 års-området giver et stort pres i vores daginstitutioner og vi er nødt til at finde flere pladser, hvor vi kan. Kommunalbestyrelsen investerer derfor mange penge i etableringen af nye daginstitutionspladser. Samlet set ombygger, udvider og nybygger kommunen ikke mindre end 11 institutioner i de kommende fire år. Alene i 2010 anlægger vi 240 nye pladser og i 2011 opretter vi yderligere godt 400 pladser. Det vil sige, at vi etablerer 640 nye pladser på knap 2 år i Nordeuropas tættest bebyggede kommune. Det er et meget omfattende byggeprogram og det har været naturligt og nødvendigt for kommunalbestyrelsen, at vi i denne proces har set på alle muligheder for flere pladser i de eksisterende institutioner.

I Midgården og Louis P. er der tilsammen 68 fritidshjemspladser i to institutioner, der ellers rummer vuggestue- og børnehavebørn. Vi har måttet prioritere – og har derfor besluttet at alle pladser i to daginstitutioner, som i dag modtager børn helt op til 10 år – fremover skal forbeholdes vuggestuebørn og børnehavebørn. De ældste børn, som går i skole, vil få plads i SFO sammen med deres klassekammerater på de skoler, hvor de går.

Jeg kan godt forstå, at de forældre, der har skolebørn i Louis P. og Midgården, er glade for deres børns dagligdag i de to institutioner. Som forhenværende bestyrelsesmedlem i Louis P. kender jeg institutionen særdeles godt. Men som kommunalbestyrelse har vi en forpligtelse til at overholde pasningsgarantien – som også er en af fordelene for forældre ved at bo på Frederiksberg – og vi har måtte se hele vejen rundt for at sikre, at vores daginstitutioner rummer den nødvendige plads til alle børn – både de, som allerede i dag bor i vores kommune, men også alle de som kommer til i de kommende år.

Jeg ser frem til at mødes med begge institutioners bestyrelser, personale og forældrene den 22. september.

Nyt fra Facebook

Arkiv