Læserbrevssvar fra børneudvalgsformand rådmand Pernille Høxbro

Steen S. Grønfeldt og Conny Koch skriver den 7. september om nedlæggelsen af fritidshjemspladser i henholdsvis Midgården og Louis Petersens Børnegård.

Frederiksberg Kommune har i de seneste år oplevet en stor og glædelig stigning i børnetallet – og denne stigning fortsætter i de kommende år. I 2010 efterspørger 6.200 børn plads i vores dagtilbud og dette tal vil i 2014 være steget til mere end 6.800 børn. Det store antal ”nye” børn på 0-6 års-området giver et stort pres i vores daginstitutioner og vi er nødt til at finde flere pladser, hvor vi kan. Kommunalbestyrelsen investerer derfor mange penge i etableringen af nye daginstitutionspladser. Samlet set ombygger, udvider og nybygger kommunen ikke mindre end 11 institutioner i de kommende fire år. Alene i 2010 anlægger vi 240 nye pladser og i 2011 opretter vi yderligere godt 400 pladser. Det vil sige, at vi etablerer 640 nye pladser på knap 2 år i Nordeuropas tættest bebyggede kommune. Det er et meget omfattende byggeprogram og det har været naturligt og nødvendigt for kommunalbestyrelsen, at vi i denne proces har set på alle muligheder for flere pladser i de eksisterende institutioner.

I Midgården og Louis P. er der tilsammen 68 fritidshjemspladser i to institutioner, der ellers rummer vuggestue- og børnehavebørn. Vi har måttet prioritere – og har derfor besluttet at alle pladser i to daginstitutioner, som i dag modtager børn helt op til 10 år – fremover skal forbeholdes vuggestuebørn og børnehavebørn. De ældste børn, som går i skole, vil få plads i SFO sammen med deres klassekammerater på de skoler, hvor de går.

Jeg kan godt forstå, at de forældre, der har skolebørn i Louis P. og Midgården, er glade for deres børns dagligdag i de to institutioner. Som forhenværende bestyrelsesmedlem i Louis P. kender jeg institutionen særdeles godt. Men som kommunalbestyrelse har vi en forpligtelse til at overholde pasningsgarantien – som også er en af fordelene for forældre ved at bo på Frederiksberg – og vi har måtte se hele vejen rundt for at sikre, at vores daginstitutioner rummer den nødvendige plads til alle børn – både de, som allerede i dag bor i vores kommune, men også alle de som kommer til i de kommende år.

Jeg ser frem til at mødes med begge institutioners bestyrelser, personale og forældrene den 22. september.