Borgerlige bliver bedraget

Det nytter ikke som EU-skeptisk borgerlig at stemme på borgerlig-liberal kandidat fra modstanderbevægelserne. Stemmen havner med stor sandsynlighed hos folk fra Enhedslisten, og Folkebevægelsen har alliereret sig med Europas alleryderste venstrefløj.
Debatindlæg i flere aviser juni 2009