BUDGETFORLIG

Ambitiøse skattelettelser, fortsat god offentlig service og takstnedsættelser for børnefamilierne

Konservative, Radikale Venstre og Venstre nåede den 8. september til enighed om et budgetforslag for 2014 (-17), som nedsætter både personskat, dækningsafgift på erhvervsejendomme, takster i SFO og klub samt forbedrer den kommunale service

Forligspartierne ønsker at nedsætte personskatten med 0,3 pct., hvilket vil være den største skattenedsættelse på Frederiksberg i nyere tid. Samtidig nedsættes dækningsafgiften med 25 pct. (fra 8 til 6 promille). Dækningsafgiften betales af erhvervslivet, og en nedsættelse vil give en saltvandsindsprøjtning til bl.a. handelslivet på Frederiksberg.

Det blev derudover besluttet, at nedsætte taksten for SFO og klub-tilbud, hvilket vil være en god nyhed for Frederiksbergs mange børnefamilier.

Skatten på Frederiksberg

Frederiksberg er blandt Danmarks mest effektive og veldrevne kommuner, hvilket har betydet, at vi i de senere år har haft et løbende overskud på driften og opbygget en stor kassebeholdning. Vi har derfor valgt, at borgerne på Frederiksberg skal have nogle af deres egne penge tilbage i form af en personskattelettelse på 0,3 pct. og en nedsættelsen af dækningsafgiften. I disse år giver regeringen en særlig præmie til kommuner, som sætter skatten ned. Dette betyder, at staten frem til 2017 er med til at betale op til 75 pct. af den skattelettelse, som vi foreslår. Det er et tilbud, vi Konservative ikke har kunnet sige nej til.

Gældsafvikling

Frederiksberg er en vækstkommune, som blandt andet har investeret klogt i en metro og ældreboliger. Vi har derfor gæld. Men denne gæld afvikles i et hurtigt tempo med 175 millioner om året, så vi allerede om 5 år ligger på landsgennemsnittet. Vi har meget billige lån, og derfor vil en ekstraordinær gældsafvikling ikke kunne svare sig – det vil medføre et markant kurstab. Derfor ønsker vi at fortsætte den nuværende hurtige afvikling af gælden, og vi har besluttet ikke at optage nye lån, bortset fra til ældreboliger, for dem skal vi ifølge lovgivningen lånefinansiere.

Hvorfor nedsættelse af personskat og ikke nedsættelse af grundskyld?

Grundskylden er urimelig høj på Frederiksberg, og Konservative havde meget gerne set en nedsættelse af den. Der kunne dog ikke nås en enighed om dette blandt de tre forligspartier. Vi har derfor prioriteret, at nedsættelsen af personskatten bliver præcis så høj og så ambitiøs, at denne nedsættelse i en del år frem for mange vil kunne neutralisere stigningen i grundskylden. En nedsættelse af personskatten kommer således både villaejerne og alle de øvrige borgere på Frederiksberg til gavn.

Det røde argument: Hellere velfærd end skattelettelser!

Velfærd eller skattelettelser er en falsk modsætning, for regering og Folketing har besluttet et service- og anlægsloft. Frederiksberg bruger helt op til loftet af både service- og anlægsloftet. Brugte vi mere, ville vi få dyre bøder af staten. Heldigvis kan vi inden for rammerne opretholde den høje kommunale service, som Frederiksberg er kendt for, og gennemføre mange vigtige byggeprojekter. Kort sagt, vi kunne enten vælge at gemme pengene i kommunekassen eller vælge at sende dem tilbage til borgerne. Vi har valgt det sidste.

Forbedringer for børn og ældre – og fortsat udvikling af kommunen

Konservative har lagt vægt på, at den gode udvikling i den kommunale service forsættes. Der er mange sociale forbedringer i budgetforslaget, som vil være til glæde for alle generationer. Desuden indeholder budgetforslaget vigtige forslag til byggeprojekter, så vækst og udvikling videreføres.

De enkelte forslag vil kunne ses, når budgetforslaget offentliggøres.