DF’ere sure over EU’s succes

Kenneth Kristensen Berth, repræsentant for det EU-skeptiske Dansk Folkeparti, er i Århus Stiftstidende 14/5 ude med riven. Angiveligt er jeg (i mit indlæg “Fredens EU” 11/5) “verdensfjern” og har ikke øjne for, at østlandene er ramt af finanskrisen.

Jeg nævnte imidlertid også finanskrisen, som rammer de nye markedsøkonomier ekstra hårdt. Men den langvarige tendens i de gamle østlande er vækst – grundet øget handel og samarbejde med andre EU-lande og egentlig støtte fra EU. Fx er Danmark blevet stor handelspartner for Polen og de baltiske lande.

Berth surmuler også over de mange “billige østarbejdere”. Men en af tankerne bag EU er, at vi også har ét stort arbejdsmarked.

Der bor fx tusinder af danskere i London, og byggearbejdere er rejst til Tyskland, når økonomien dér var stærkere end vores. Da dansk økonomi var ved at koge over, og vi manglede arbejdskraft, nød vi til gengæld godt af indsatsen fra blandt andre polakker. Det skal vi da ikke være sure over, men derimod glade for!

Debatindlæg bragt i Århus Stiftstidende 22/