Advokat (H)

Overrækkelsen af handicapprisen 2015

Pernille Høxbros afslutningstale ved overrækkelsen af handicapprisen 2015 – lørdag den 21. november kl. 13:00-14:30 i Nimbusparkens plejeboliger.

Så fik vi udløst spændingen om, hvem der skulle have Frederiksbergs handicappris 2015.

Et stort tillykke til Susanne  – og tusind tak for din utrættelige indsats.

Jeg er sikker på, at du godt ved, hvor meget din indsats betyder, men det skal ikke afholde mig fra også at understrege det. Du er virkelig en ener!

Da vi for et lille års tid siden – helt præcis den tredje december – uddelte handicapprisen 2014 havde vi lige skudt arbejdet med kommunens nye handicappolitik i gang.

Når vi på Frederiksberg sætter sådan et arbejde i gang har vi altid et ønske om at bringe så mange relevante bidrag ind som overhovedet muligt.

Og der er rigtig mange, der har bidraget til den nye politik: organisationer, erhvervsliv og privatpersoner og ikke mindst Handicaprådet.

Resultatet blev en ny og – synes jeg selv, visionær handicappolitik.

Men arbejdet stopper jo ikke med, at vi har en ny politik. Faktisk tværtimod. Det er her det begynder.

De altoverskyggende temaer i politikken er Inklusion, Tilgængelighed og Aktivt medborgerskab.

Det er tre begreber, som peger direkte ind i det, som årets prismodtager har arbejdet for gennem hele sit virke. Nemlig lige vilkår og ligeværdighed.

Det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte borger, hans eller hendes egne idéer, ressourcer og netværk.

Samtidig handler det om at imødegå, kompensere og i bedste fald helt fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for at borgere med handicap har en normal hverdag med arbejde, og mulighed for at dyrke idræt eller foreningsliv. At kunne gøre det man har lyst til uden at møde unødvendige forhindringer.

Det er netop her Susanne viser sin styrke.

Du har i kraft af din mangeårige indsats i forskellige handicaporganisationer – Ikke bare på Frederiksberg. Ikke bare i Danmark, men nu også i et samarbejde i Sverige vist have en helt særlig sans for hvordan vi gør det offentlige rum tilgængeligt for alle.

Susanne, du er i den grad en værdifuld og konstruktiv samarbejdspartner.

Du har dine meninger, du siger dem du kæmper for dem, og det har jeg dyb respekt for – også når vi måske ikke altid er helt enige. Men vigtigst af alt ved jeg at du er total loyal når vi så i fællesskab har fundet den fælles løsning – mange tak Susanne !!

Jeg vil gerne takke for dig for den måde du er på-  den tilgang du har til handicaparbejdet på – bliv ved –  fortsæt – jeg glæder mig til vores samarbejde fremover !!!

 

Nu vil jeg afslutte med at sige at I er selvfølgelig velkomne til at tage et eksemplar af handicappolitikken med hjem, men den kan også hentes på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Gå ind på frederiksberg.dk/handicappolitik. Der kan man hente den både i den version vi har med i dag, men også i en udgave uden billeder til dem, som foretrækker det.

Tak til jer alle sammen. Tak for jeres gå-på-mod og tak for jeres indsats.

Jeg håber, at I alle vil blive lidt og få en hyggesnak og en forfriskning.

Fortsat god eftermiddag !

Nyt fra Facebook

Arkiv