Rådmand og formand for Socialudvalget

For det Frederiksberg, du holder af

Overrækkelsen af handicapprisen 2015

Pernille Høxbros afslutningstale ved overrækkelsen af handicapprisen 2015 – lørdag den 21. november kl. 13:00-14:30 i Nimbusparkens plejeboliger.

Så fik vi udløst spændingen om, hvem der skulle have Frederiksbergs handicappris 2015.

Et stort tillykke til Susanne  – og tusind tak for din utrættelige indsats.

Jeg er sikker på, at du godt ved, hvor meget din indsats betyder, men det skal ikke afholde mig fra også at understrege det. Du er virkelig en ener!

Da vi for et lille års tid siden – helt præcis den tredje december – uddelte handicapprisen 2014 havde vi lige skudt arbejdet med kommunens nye handicappolitik i gang.

Når vi på Frederiksberg sætter sådan et arbejde i gang har vi altid et ønske om at bringe så mange relevante bidrag ind som overhovedet muligt.

Og der er rigtig mange, der har bidraget til den nye politik: organisationer, erhvervsliv og privatpersoner og ikke mindst Handicaprådet.

Resultatet blev en ny og – synes jeg selv, visionær handicappolitik.

Men arbejdet stopper jo ikke med, at vi har en ny politik. Faktisk tværtimod. Det er her det begynder.

De altoverskyggende temaer i politikken er Inklusion, Tilgængelighed og Aktivt medborgerskab.

Det er tre begreber, som peger direkte ind i det, som årets prismodtager har arbejdet for gennem hele sit virke. Nemlig lige vilkår og ligeværdighed.

Det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte borger, hans eller hendes egne idéer, ressourcer og netværk.

Samtidig handler det om at imødegå, kompensere og i bedste fald helt fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for at borgere med handicap har en normal hverdag med arbejde, og mulighed for at dyrke idræt eller foreningsliv. At kunne gøre det man har lyst til uden at møde unødvendige forhindringer.

Det er netop her Susanne viser sin styrke.

Du har i kraft af din mangeårige indsats i forskellige handicaporganisationer – Ikke bare på Frederiksberg. Ikke bare i Danmark, men nu også i et samarbejde i Sverige vist have en helt særlig sans for hvordan vi gør det offentlige rum tilgængeligt for alle.

Susanne, du er i den grad en værdifuld og konstruktiv samarbejdspartner.

Du har dine meninger, du siger dem du kæmper for dem, og det har jeg dyb respekt for – også når vi måske ikke altid er helt enige. Men vigtigst af alt ved jeg at du er total loyal når vi så i fællesskab har fundet den fælles løsning – mange tak Susanne !!

Jeg vil gerne takke for dig for den måde du er på-  den tilgang du har til handicaparbejdet på – bliv ved –  fortsæt – jeg glæder mig til vores samarbejde fremover !!!

 

Nu vil jeg afslutte med at sige at I er selvfølgelig velkomne til at tage et eksemplar af handicappolitikken med hjem, men den kan også hentes på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Gå ind på frederiksberg.dk/handicappolitik. Der kan man hente den både i den version vi har med i dag, men også i en udgave uden billeder til dem, som foretrækker det.

Tak til jer alle sammen. Tak for jeres gå-på-mod og tak for jeres indsats.

Jeg håber, at I alle vil blive lidt og få en hyggesnak og en forfriskning.

Fortsat god eftermiddag !

Nyt fra Facebook
 • Efter netop at have hørt vores dronnings nytårstale bliver jeg fattig for ord ! Så flot og smukt ! Jeg er 100% enig ! Godt nytår til jer alle og tak for året der gik ❤️

  Read More...
 • Read More...
 • Idag åbnede jeg julemarked på Center for Social Virksomhed( Magneten) En stor fornøjelse at opleve visionen om en sammenhæng mellem idræt,musik og borgere m handicap dagligt skal værdi for brugerne af huset og borgerne på Frederiksberg er lykkedes i den grad ! Også dejligt at se de mange smukke ting der er skabt af brugerne…

  Read More...
 • Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamøde i kommunalbestyrelsen om unge / vigtigt - for unge er fremtiden ! Senere gruppemøde også kommunalbestyrelses møde kl19.00 - ? 😜 Men jeg måtte lige lade op med 4 gange havbad og 3 gange sauna så skønt nu hjem og gøre den ydre fremtoning mere menneskelig…

  Idag er det politik hele dagen 👍kl 14.00 temamø...

  Read More...
 • Read More...
 • Liberal bliver jeg aldrig men derfor glæder jeg mig nu alligevel til at læse min gode politiske ven Jan E.Jørgensen bog 😉har netop købt den i en pause i en iøvrigt meget lang møde aften i kommunalbestyrelsen 🤔

  Read More...
 • Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget økonomisk ansvarligt budget - som indeholder stor social ansvarlighed. Vi sikrer,at der fortsat tages hånd om vores allersvageste borgere - bl.a styrkelse af bemandingen på vores herberger- forsat fokus på rehabilitering - styrkelse af vores forebyggende indsatser - bevarelse af vores sociale væresteder i…

  Så vedtager vi budgettet for 2019 og det er et meget øk...

  Read More...
 • På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mange energiske frivillige😊 I år gik de to Frivillighedspriser til henholdsvis Sind og Kirsten Jacobsen ( frivillig på Dansk Kvindesamfunds kvindehjem) En stor tak til prismodtagerne og naturligvis alle de andre frivillige 👍👍Som Socialudvalgsformand er det en stor glæde at uddele priserne sammen med Borgmester Jørgen Glenthøj men…

  På Frederiksberg hylder vi frivilligheden og vores mang...

  Read More...

Arkiv